Česká jména: jeřáb český (Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus bohemica
Rozšíření: Český endemit, vyskytující se zhruba na třiceti lokalitách v Českém středohoří v oblasti mezi Milešovkou a obcí Lbín severně Litoměřic. Celá populace čítá přibližně 1100 jedinců.
Ekologie: Slunná teplomilná dřevina jižních a jihozápadních svahů, rostoucí v lesostepních společenstvech, šipákových doubravách i mezofilních dubohabřinách, typicky na vrcholech kopců na bazických horninách. Kvete v květnu.
Sorbus bohemica
Popis: Keře nebo stromy do 9 m vysoké, často s několika kmeny. Kmeny o průměru do 25 cm, borka šedá, v mládí hladká, později svisle praskající. Letorosty hnědé, v mládí řídce chlupaté, později olysávající, pupeny s řídce chlupatými okraji šupin. Listy jednoduché, čepel eliptická, vzácně vejčitá, na líci tmavozelená, na rubu žlutě šedozelená, špičatá, na bázi zpravidla klínovitá s rovnými nebo mírně zakřivenými okraji, nejširší za polovinou délky (od báze), pravidelně mělce laločnatá (dvojitě pilovitá), laloky špičaté, zubaté s koncovým zubem ukončeným hlavními žilkami, kterých je na listu 8–9 párů, řapíky chlupaté. Květenství kompaktní, vypouklá, větévky chlupaté. Tyčinek v květu zhruba 20, prašníky bledožluté, semeník polospodní, čnělky 2 (někdy 3), zelenavě krémové, srostlé téměř do poloviny délky. Plody elipsoidní až téměř kulovité, za zralosti oranžově červené. Semena jsou hnědá.
Taxonomická poznámka: Jedná se o hybridogenní druh rodičovské kombinace jeřáb dunajský (Sorbus danubialis) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). V roce 2009 byly na základě podrobné revize jedinců tohoto druhu rozlišeny další dva endemické taxony, jeřáb labský (Sorbus albensis) a jeřáb soutěskový (Sorbus portae-bohemicae).
Záměny: Nejpodobnější jsou právě jeřáb soutěskový a labský. První jmenovaný se liší obvejcovitými až eliptickými (nikdy téměř kulovitými) plody, druhý široce klínovitou až zaokrouhlenou bází čepele listů. Jeden z rodičů, jeřáb dunajský má nápadně tuhé, kosočtverečné čepele.
Ohrožení a ochrana: Pro svou vzácnost a pokračující ústup je řazen mezi silně ohrožené druhy v kategorii C2b.
Sorbus bohemica
Sorbus bohemica
Sorbus bohemica
Sorbus bohemica
Fotografováno dne 10. 5. 2014 (Knobloška).