Česká jména: jeřáb krasový (Kubát 2002)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus eximia
Rozšíření: Český endemit vyskytující se pouze na několika lokalitách v Českém krasu.
Ekologie: Roste v šipákových doubravách, na skalnatých xerotermních svazích a světlých dubohabřinách, typický je výskyt na vrcholech kopců. Vyhledává vápnité, živinami bohaté půdy na bazických substrátech. Kvete v květnu.
Sorbus eximia
Popis: Strom nebo keř, nejčastěji 3–8 m vysoký. Borka je tmavošedá, ve stáří šupinovitě se odlupující. Pupeny jsou vejcovité, špičaté, lysé. Listy jsou jednoduché, vernace řasnatá, čepel široce vejčitá až široce eliptická, 9,5–11,5 cm dlouhá a 6,5–9,0 cm široká, peřenolaločná, pilovitá, špičatá, k bázi klínovitá, s 8–10 páry postranních žilek, na líci lysá, na rubu plstnatá, řapík obvykle 23–29 mm dlouhý. Květenství je kompaktní, s plstnatými, olysávajícími větvemi, kališní cípy jsou špičaté, za květu rozestálé, za plodu vytrvalé, korunní lístky žlutobílé, semeník polospodní, čnělky nejčastěji dvě, v dolní třetině až polovině srostlé, blizny ploché. Plodem je široce elipsoidní až kulovitá, oranžová, lesklá, řídce tečkovaná malvice se zaschlými kališními cípy.
Záměny: Jedná se o apomiktický taxon vzniklý ustálením křížence jeřábu muku (Sorbus aria) a jeřábu břeku (Sorbus torminalis). Často roste společně s oběma rodičovskými druhy. Spolehlivě jej lze od obou odlišit podle intermediárního tvaru listů. V Českém krasu byl nedávno odlišen další endemický taxon z této rodičovské kombinace, jeřáb barrandienský (Sorbus barrandienica).
Ohrožení a ochrana: Jeřáb krasový patří mezi silně ohrožené druhy květeny ČR (C2b). Roste na místech, která nejsou bezprostředně ohrožena, proto navzdory nevelkému počtu jedinců není ohrožen kriticky.
Sorbus eximiaSorbus eximia
Sorbus eximia
Fotografováno dne 28. 9. 2011 (u Srbska).