Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus milensis
Rozšíření: Endemit ČR. Dosud je znám pouze z vrchu Milá v Českém středohoří (asi 9,5 km SSZ od Loun), podle své první lokality byl pojmenován. Zatím bylo nalezeno 57 exemplářů (38 dospělých a 19 juvenilních).
Ekologie: Vyskytuje se hlavně na strmých, těžko přístupných čedičových skalách, v lesnatých roklích a sutích.
Popis: 3–10 m vysoký opadavý strom nebo keř s vejčitou až široce vejčitou korunou. Listy (pro správné určení používat listy ze středních částí fertilních brachyblastů) mají mělce laločnatou, kosníkovitou až široce vejčitou na rubu žlutošedě plstnatou čepel. V květnu rozkvétá pětičetnými bělavými květy s nálevkovitou češulí, které jsou uspořádány do mnohokvětých chocholičnatých lat. Prašníky mají narůžovělou barvu, semeník je polospodní, čnělky jsou zčásti srostlé. Následně velmi často a hojně plodí. Zralé malvice jsou téměř kulovité, lesklé a pro tento druh typicky oranžově červené.
Sorbus milensis
Záměny: Jeřábu milskému je nejpodobnější jeřáb manětínský (Sorbus rhodanthera), stenoendemit Chlumské hory u Manětína na Plzeňsku, který má ale tmavěji růžové prašníky, větší plody a hlouběji laločnaté listy (jeřáb milský a jeřáb manětínský jsou si vzájemně nejvíce podobné druhy jeřábů rostoucí na území ČR). Další české druhy, jeřáb krasový (S. eximia) popsaný z Českého krasu a jeřáb džbánský (S. gemella) rostoucí v oblasti Džbánu, mají oranžové plody a žluté prašníky. Jeřáb český (S. bohemica) vyskytující se převážně v Labském středohoří se liší menšími eliptickými až vejčitými listy a žlutými prašníky.
Ohrožení a ochrana: Jeřáb milský je ohrožen hlavně vysokými stavy zvěře a šířením jasanu. V Červeném seznamu je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1b).
Poznámka: Tento apomiktický druh patří spolu s dalšími českými druhy S. bohemica, S. eximia, S. gemella a S. rhodanthera do skupiny S. latifolia agg. Jsou to hybridogenní jeřáby vzniklé křížením mezi jeřábem břekem (S. torminalis) a některým zástupcem ze skupiny jeřábu muku (S. aria agg.). Oprávněnost hodnocení jeřábu milského na druhové úrovni potvrdily nejmodernější biosystematické a morfometrické metody. Byl popsán v roce 2008 v časopise Preslia.
Sorbus milensisSorbus milensis
Sorbus milensis
Fotografoval Martin Lepší v letech 2004 a 2006 (na vrchu Milá v Českém středohoří).

Literatura:
– Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Suda J. 2008: Sorbus milensis, a new hybridogenous species from Northwestern Bohemia. – Preslia 80/1.
– Lepší M. 2008: V Českém středohoří byl objeven nový pro vědu doposud neznámý druh stromu – jeřáb milský (Sorbus milensis). – Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.