Česká jména: jeřáb opominutý (Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus omissa
Rozšíření: Endemit České republiky, hybridogenní druh vyskytující se pouze na dvou skupinách mikrolokalit na levém břehu Vltavy u Roztok a Libčic nad Vltavou.
Ekologie: Roste především ve světlých dubových lesích na příkrých kamenitých svazích, a to zejména v jejich středních částech. Typický je roztroušený výskyt. Kvete v květnu.
Sorbus omissa
Popis: Strom s jedním až několika kmeny do 12 m výšky, průměr kmene do 30 cm. Borkla je šedá, v mládí hladká, poměrně brzy podélně rozpraskávající. Větve svírají s kmenem úhel nejčastěji 30–40°. Letorosty jsou hnědé, řídce chlupaté, později olysávající, pupeny s řídce chlupatými okraji šupin. Čepel listů je široce eliptická až kosočtverečná, víceméně plochá, na líci zelená a téměř lysá, na rubu žlutošedě zelená a plstnatá, na vrcholu trojúhelníkovitá a špičatá, na bázi široce klínovitá, vzácně zaokrouhlená, průměrně 8,2–9,5 cm dlouhá a 6,1–7,4 cm široká, nejširší zhruba v polovině délky, pravidelně mělce laločnatá, s 9–10 páry postranních žilek, laloky jsou špičaté, jednou až dvakrát zubaté, zářez mezi druhým a třetím lalokem od řapíku je 0,3–0,5 cm dlouhý. Květenství jsou bohatá, kompaktní, vypouklá, květy s přibližně 20 tyčinkami, prašníky jsou bledě žluté, semeník je polospodní, čnělky jsou dvě, zelenavě krémové, srostlé do 1/2–2/3 své délky. Plody jsou obvejcovité až téměř kulovité, často delší než široké, ve zralosti oranžové až oranžově červené. Semena jsou šedohnědá.
Záměny: Roste společně s oběma rodičovskými druhy. Jeřáb břek (Sorbus torminalis) se liší peřenoklanou čepelí, jeřáb dunajský (Sorbus danubialis) čepelí menší, tužší a především nelaločnatou.
Ohrožení a ochrana: I když jeho lokality nejsou bezprostředně ohroženy, je vzhledem k výskytu na omezeném území a nevelkému počtu jedinců zařazen mezi kriticky ohrožené druhy květeny ČR (C1r).
Poznámka: Apomiktický druh vzniklý ustálením křížence jeřábu dunajského (Sorbus danubialis) a jeřábu břeku (Sorbus torminalis). Druh byl popsán v roce 2012. Jeho druhové jméno vyjadřuje opominutí druhu rostoucího v blízkosti Prahy. To však může vysvětlovat fakt, že se jeho lokality nacházejí ve značně nepřístupných místech.
Sorbus omissa
Sorbus omissaSorbus omissa
Sorbus omissa
Sorbus omissa
Sorbus omissa
Sorbus omissa
Fotografováno dne 8. 6. 2013 (u Libčic nad Vltavou).