Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Sorbus thayensis
Rozšíření: Malinký areál se rozkládá v údolí řeky Dyje v národních parcích Podyjí a Thayatal, jak na moravské, tak i na rakouské straně. Lokality leží mezi Vranovem nad Dyjí a rakouským městečkem Hardegg.
Ekologie: Roste na výslunných skalách a v rozvolněné vegetaci na okrajích teplomilných doubrav, na kyselém (rulovém) i bazickém (vápencovém) podloží, v nadmořské výšce 330–440 m.
Sorbus thayensis
Popis: Keř nebo menší strom 6(–10) m vysoký; borka je šedá až tmavošedá, v mládí hladká, posléze zejména na bázi kmene rozbrázděná; větvičky jsou tlusté, letorosty jsou v mládí plstnaté, později olysávají. Listy jsou střídavé, široce vejčité až téměř okrouhlé, (9–)10–11,6(–12,8) cm dlouhé a (6,3–)7,1–8,3(–9,5) cm široké, tlusté, na líci víceméně lesklé, světle nebo tmavě zelené, na rubu zelenošedě plstnaté, s (8–)9–10(–11) páry postranních žilek, na bázi klínovité až široce klínovité, na okraji ploché, pravidelně 2–3krát pilovité, na vrcholu tupě špičaté až špičaté. Květenství je hustý vyklenutý chocholík s plstnatými větvičkami; kališní lístky jsou trojúhelníkovité, špičaté nebo zašpičatělé, za květu rozestálé; korunní lístky jsou široce eliptické, řidčeji až okrouhlé, (7–)7,5–8(–9) mm dlouhé, bílé; tyčinek je asi 20; blizny jsou 2. Malvice jsou elipsoidní až téměř kulovité, (13–)13,5–14,5(–15) mm dlouhé, delší než široké, s vytrvalými vzpřímenými kališními cípy, za zralosti tmavočervené, na bázi a kolem vrcholu vlnaté, jinde olysalé a lesklé.
Záměny: Sorbus thayensis je tetraploidní, jasně oddělený od podobných tetraploidních typů (Sorbus danubialis a Sorbus collina). Ve svém areálu se na lokalitách setkává s dalšími muky: diploidní Sorbus aria má delší, mnohem měkčí listy, triploidní Sorbus cucullifera se odlišuje kornoutkovitými, poněkud užšími listy na osluněných větvičkách a menšími plody.
Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný druh, je známo jen několik desítek jedinců. Proto byl v Červeném seznamu ČR (2017) zařazen mezi druhy kriticky ohrožené (C1r, resp CR – critically endangered).
Poznámka: Z území NP Podyjí byl v minulosti popsán druh Sorbus hardeggensis, u nějž se předpokládal hybridní původ mezi břekem (Sorbus torminalis) a některým z muků (Sorbus aria agg.). Posléze se zjistilo, že jde o primární křížence, nikoli o ustálený hybridogenní druh. Naopak byly z tohoto území v roce 2015 popsány další dva endemické jeřáby; kromě tohoto druhu ještě S. cucullifera.
Sorbus thayensis
Sorbus thayensis
Sorbus thayensis
Sorbus thayensis
Sorbus thayensis
Fotografováno dne 16. a 28. 5. 2018 (NP Podyjí, Čížov, Hardecká vyhlídka).

Literatura:
M. Lepší, P. Lepší, P. Koutecký, J. Bílá et P. Vít (2015): Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occuring in the Czech Republic. – Preslia 87: 109–162.