Od léta roku 2008 do podzimu 2009 uskutečňovala Přírodovědná společnost projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy. Tuto akci finančně zaštítilo i Hlavní město Praha.

Nádraží Praha

Rostlinné invaze představují jeden z vážných problémů současnosti, který je důsledkem intenzivní globalizace světa. S vytvořením zámořské dopravy a s postupným rozvojem železniční a silniční sítě nastala zásadní změna v šíření rostlin – obrovský vědomý i nevědomý přesun diaspor (tj. semen, plodů i celých rostlin) na obrovské vzdálenosti a do nových podmínek. Překonání bariéry tisíců kilometrů, které v přírodě může trvat i miliony let, bylo zkráceno na období pouhých stovek, či dokonce desítek let. Navíc možnost uchycení se invazivních druhů podpořily i změny krajiny vyvolané dlouhodobou činností člověka – odlesnění, založení polí, budování rozsáhlých sídel a průmyslových objektů apod.
Významnou cestou přísunu adventivních rostlin (tedy i invazivních druhů) je právě železniční doprava, zvláště nádraží v okolí ramp, skladištních a odstavných kolejí, skladů, ale i samotná kolejiště a nástupiště. Výskyt rostlin na železničních stanicích vyžaduje stálou pozornost.

Nádraží Praha

Proto déle než rok obcházeli členové našeho webu všechny pražské železniční stanice a sepisovali výskyt veškerých druhů rostlin rostoucích na nástupištích i v kolejišti – dlužno říci, že k tomuto byli dokonce Českými drahami speciálně lékařsky vyšetřeni a podrobeni školení o bezpečnosti práce.
Celkově bylo zaznamenáno 513 taxonů cévnatých rostlin, pořízeno přes tři tisíce zápisů o jejich výskytu, na práci při sběru a zpracování dat se podíleli různým dílem Pavol Eliáš, Jana Möllerová, Daniel Dítě, Alena Jírová, Pavel Sekerka, Petr Hrbáč, Blanka Tesařová, Luboš Pechar a Ladislav Hoskovec. Nastává čas všechny výsledky zveřejnit, a to hned v několika následujících článcích. V tomto prvním představujeme kompletní seznam zaznamenaných taxonů.

Nádraží Praha

Osobní železniční doprava v Praze využívá zhruba 170 km tratí, další trati však ještě slouží dopravě nákladní. Takže celkově měří železniční síť Prahy asi 260 km. Na území Prahy se nachází 43 železničních stanic – během našeho mapování byly navštíveny všechny (některé dokonce opakovaně), avšak na některých probíhala výměna povrchu kolejiště, rostliny zde tedy byly odstraněny. Relevantní výsledky se nám tedy podařilo shromáždit z 37 stanic. Jednalo se o tyto pražské železniční stanice:

 • Běchovice
 • Braník
 • Bubeneč
 • Bubny
 • Cibulka
 • Čakovice
 • Dejvice
 • Horní Počernice
 • Hlubočepy
 • Holešovice
 • Holyně
 • Hostivař
 • Jinonice
 • Kbely
 • Klánovice
 • Komořany
 • Krč
 • Libeň
 • Masarykovo nádraží
 • Modřany
 • Modřany – nákladní
 • Radotín
 • Ruzyně
 • Řeporyje
 • Satalice
 • Sedlec
 • Smíchov
 • Stodůlky
 • Strašnice
 • Uhříněves
 • Veleslavín
 • Velká Chuchle
 • Vršovice
 • Vysočany
 • Zbraslav
 • Zličín
 • Žvahov

Nejníže položenými stanicemi hlavního města jsou nádraží Praha-Bubeneč a Praha-Sedlec (190 m n. m.) na trati do Kralup nad Vltavou, nejvýše leží stanice Praha-Zličín (360 m n. m.) na trati příznačně zvané Pražský Semmering.
Statisticky druhově nejbohatší tratí pražské železniční sítě byla trať Praha – Hostivice – Rudná u Prahy, tedy právě onen Semmering, naopak druhově nejchudší byla pražská část trati Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem.
K následnému soupisu všech rostlin nádraží Prahy můžeme ještě doplnit, že z 513 zaznamenaných taxonů mělo 167 taxonů ojedinělý výskyt – rostliny tedy byly nalezeny jen na jediné železniční stanici. To tedy znamená, že výskyt 32 % všech taxonů rostlin železničních stanic Prahy je vzácný, či víceméně náhodný.
Naopak nejčastěji – na více než 30 stanicích – se vyskytovalo jen 13 taxonů rostlin, což tedy činí pouhá 2 % všech zaznamenaných taxonů.

Libeň

Soupis rostlin zaznamenaných na pražských železničních stanicích v letech 2008 a 2009:
Abies sp. – jedle
Acer sp. – javor
Acer campestre – javor babyka
Acer ginnala – javor ginnala
Acer negundo – javor jasanolistý
Acer platanoides – javor mléč
Acer pseudoplatanus – javor klen
Achillea millefolium agg. – řebříček obecný
Acinos arvensis – pamětník rolní
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha
Aesculus hippocastanum – jírovec maďal
Agrostis capillaris – psineček obecný
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý
Ajuga genevensis – zběhovec lesní
Alcea rosea – topolovka růžová
Alliaria petiolata – česnáček lékařský
Allium schoenoprasum – pažitka pobřežní
Allium vineale – česnek viniční
Alnus glutinosa – olše lepkavá
Alyssum sp. – tařinka
Alyssum alyssoides – tařinka kališní
Amaranthus albus – laskavec bílý
Amaranthus powelii – laskavec zelenoklasý
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá
Amorpha fruticosa – netvařec křovitý
Anchusa officinalis – pilát lékařský
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní
Aquilegia vulgaris – orlíček obecný
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní
Arabis glabra – huseník lysý
Arctium sp. – lopuch
Arctium lappa – lopuch větší
Arctium minus – lopuch menší
Arctium nemorosum – lopuch hajní
Arctium tomentosum – lopuch plstnatý
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá
Armoracia rusticana – křen selský
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený
Artemisia sp. – pelyněk
Artemisia campestris – pelyněk ladní
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Asplenium ruta-muraria – sleziník routička
Asplenium trichomanes – sleziník červený
Aster dumosus × Aster novi-belgii – hvězdnice nízká
Aster lanceolatus – hvězdnice kopinatá
Athyrium filix-femina – papratka samičí
Atriplex patula – lebeda rozkladitá
Atriplex sagittata – lebeda lesklá
Avena fatua – oves hluchý
Avena sativa – oves setý
Ballota nigra – měrnice černá
Barbarea vulgaris – barborka obecná
Bellis perennis – sedmikráska obecná
Berberis vulgaris – dřišťál obecný
Berteroa incana – šedivka šedá
Betula pendula – bříza bělokorá
Bidens sp. – dvouzubec
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý
Bothriochloa ischaemum – vousatka prstnatá
Brassica napus – brukev řepka
Brassica oleracea – brukev zelná
Bromus erectus – sveřep vzpřímený
Bromus hordeaceus – sveřep měkký
Bromus inermis – sveřep bezbranný
Bromus sterilis – sveřep jalový
Bromus tectorum – sveřep střešní
Bryonia sp. – posed
Bryonia alba – posed bílý
Buglossoides arvensis – kamejka rolní
Bunias orientalis – rukevník východní
Calamagrostis sp. – třtina
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní
Calendula officinalis – měsíček lékařský
Calystegia sp. – opletník
Calystegia sepium – opletník plotní
Campanula sp. – zvonek
Campanula trachelium – zvonek kopřivolistý
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Cardaminopsis arenosa – řeřišničník písečný
Cardaria draba – vesnovka obecná
Carduus sp. – bodlák
Carduus acanthoides – bodlák obecný
Carduus nutans – bodlák nicí
Carex hirta – ostřice srstnatá
Carex humilis – ostřice nízká
Carex muricata agg. – ostřice měkkoostenná
Centaurea jacea – chrpa luční
Centaurea stoebe – chrpa latnatá
Cerastium sp. – rožec
Cerastium arvense – rožec rolní
Cerastium biebersteinii – rožec Biebersteinův
Cerastium brachypetalum agg. – rožec krátkoplátečný
Cerastium glomeratum – rožec klubkatý
Cerastium glutinosum – rožec lepkavý
Cerastium holosteoides – rožec obecný
Cerastium pumilum – rožec nízký
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný
Chaerophyllum temulum – krabilice mámivá
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Chenopodium album agg. – merlík bílý
Chenopodium ficifolium – merlík fíkolistý
Chenopodium glaucum – merlík sivý
Chenopodium hybridum – merlík zvrhlý
Chenopodium murale – merlík zední
Chenopodium pedunculare – merlík stopečkatý
Chenopodium polyspermum – merlík mnohosemenný
Chenopodium pumilio – merlík trpasličí
Chenopodium strictum – merlík tuhý
Cichorium intybus – čekanka obecná
Cirsium arvense – pcháč rolní
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý
Cirsium sp. – pcháč
Cirsium vulgare – pcháč obecný
Citrullus lanatus – lubenice vodní
Clematis sp. – plamének
Clematis tangutica – plamének tangutský
Clematis vitalba – plamének plotní
Commelina communis – křížatka obecná
Conium maculatum – bolehlav plamatý
Convolvulus arvensis – svlačec rolní
Conyza canadensis – turanka kanadská
Cornus sp. – svída
Cornus alba – svída bílá
Cornus sanguinea – svída krvavá
Corylus avellana – líska obecná
Crataegus sp. – hloh
Crataegus laevigata – hloh obecný
Crepis biennis – škarda dvouletá
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá
Crepis tectorum – škarda střešní
Dactylis glomerata – srha laločnatá
Dactylis polygama – srha hajní
Daucus carota – mrkev obecná
Descurainia sophia – úhorník mnohodílný
Deutzia sp. – trojpuk
Digitaria ischaemum – rosička lysá
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá
Dipsacus fullonum – štětka planá
Dipsacus laciniatus – štětka laločnatá
Dryopteris filix-mas – kapraď samec
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha
Echinops sphaerocephalus – bělotrn kulatohlavý
Echium vulgare – hadinec obecný
Elytrigia repens – pýr plazivý
Epilobium sp. – vrbovka
Epilobium angustifolium – vrbovka úzkolistá
Epilobium dodonaei – vrbovka rozmarýnolistá
Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá
Epilobium lamyi – vrbovka Lamyova
Epilobium montanum – vrbovka horská
Epilobium tetragonum – vrbovka čtyřhranná
Equisetum arvense – přeslička rolní
Eragrostis minor – milička menší
Erigeron sp. – turan
Erigeron annuus – turan roční
Erodium cicutarium – pumpava obecná
Erophila verna agg. – osívka jarní
Erysimum sp. – trýzel
Erysimum crepidifolium – trýzel škardolistý
Erysimum durum – trýzel tvrdý
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý
Erysimum cheiri – chejr vonný
Euonymus europaea – brslen evropský
Eupatorium cannabinum – sadec konopáč
Euphorbia sp. – pryšec
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka
Euphorbia esula – pryšec obecný
Euphorbia helioscopia – pryšec kolovratec
Euphorbia peplus – pryšec okrouhlý
Fagopyrum esculentum – pohanka obecná
Fagus sylvatica – buk lesní
Falcaria vulgaris – srpek obecný
Fallopia aubertii – opletka čínská
Fallopia convolvulus – opletka obecná
Fallopia dumetorum – opletka křovištní
Festuca sp. – kostřava
Festuca brevipila – kostřava drsnolistá
Festuca pallens – kostřava sivá
Festuca rubra – kostřava červená
Festuca rupicola – kostřava žlábkatá
Festuca valesiaca – kostřava walliská
Ficaria verna – orsej jarní
Filago arvensis – bělolist rolní
Fragaria sp. – jahodník
Fragaria moschata – jahodník truskavec
Fragaria vesca – jahodník obecný
Fragaria viridis – jahodník trávnice
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Fumaria sp. – zemědým
Fumaria officinalis – zemědým lékařský
Galeobdolon montanum – pitulník horský
Galeopsis angustifolia – konopice úzkolistá
Galeopsis bifida – konopice dvouklaná
Galeopsis pubescens – konopice pýřitá
Galeopsis tetrahit – konopice polní
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný
Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý
Galium album – svízel bílý
Galium aparine – svízel přítula
Galium mollugo – svízel povázka
Galium verum – svízel syřišťový
Geranium sp. – kakost
Geranium cf. columbinum – kakost holubičí
Geranium pratense – kakost luční
Geranium pusillum – kakost maličký
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Geranium sanguineum – kakost krvavý
Geum urbanum – kuklík městský
Glechoma hederacea – popenec obecný
Gnaphalium uliginosum – protěž bažinná
Hedera helix – břečťan popínavý
Helianthus tuberosus – slunečnice topinambur
Heracleum sphondylium – bolševník obecný
Herniaria glabra – průtržník lysý
Hieracium sp. – jestřábník
Hieracium bauhini – jestřábník Bauhinův
Hieracium murorum – jestřábník zední
Hieracium pilosella – jestřábník chlupáček
Hieracium sabaudum – jestřábník savojský
Hieracium subgen. Hieracium – jestřábník
Holcus lanatus – medyněk vlnatý
Holosteum umbellatum – plevel okoličnatý
Hordeum murinum – ječmen myší
Hordeum vulgare f. distichon – ječmen dvouřadý
Humulus lupulus – chmel otáčivý
Hylotelephium maximum – rozchodník velký
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Hypochaeris radicata – prasetník kořenatý
Impatiens glandulifera – netýkavka žlaznatá
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá
Ipomoea purpurea – povijnice nachová
Iris sp. (cult.) – kosatec
Iris germanica – kosatec německý
Juglans regia – ořešák královský
Juncus bufonius – sítina žabí
Koeleria macrantha – smělek štíhlý
Kochia scoparia – bytel metlatý
Lactuca serriola – locika kompasová
Lamium album – hluchavka bílá
Lamium amplexicaule – hluchavka objímavá
Lamium maculatum – hluchavka skvrnitá
Lamium maculatum ‚Argenteum‘
Lamium purpureum – hluchavka nachová
Lapsana communis – kapustka obecná
Lathyrus pratensis – hrachor luční
Lathyrus sylvestris – hrachor lesní
Leontodon autumnalis – máchelka podzimní
Leontodon hispidus – máchelka srstnatá
Lepidium sp. – řeřicha
Lepidium campestre – řeřicha chlumní
Lepidium densiflorum – řeřicha hustokvětá
Lepidium ruderale – řeřicha rumní
Leucanthemum vulgare agg. – kopretina bílá
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný
Linaria vulgaris – lnice květel
Lolium perenne – jílek vytrvalý
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý
Lunaria annua – měsíčnice roční
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá
Luzula campestris – bika ladní
Lychnis coronaria – kohoutek věncový
Lycium barbarum – kustovnice cizí
Lysimachia nummularia – vrbina penízková
Mahonia aquifolium – mahónie cesmínolistá
Malus sp. – jabloň
Malus domestica – jabloň domácí
Malva neglecta – sléz přehlížený
Malva sylvestris – sléz lesní
Matricaria discoidea – heřmánek terčovitý
Matricaria chamomilla – heřmánek pravý
Medicago sp. – tolice
Medicago falcata – tolice srpovitá
Medicago lupulina – tolice dětelová
Medicago minima – tolice nejmenší
Medicago sativa – tolice vojtěška
Medicago ×varia – tolice měňavá
Melica nutans – strdivka nící
Melilotus albus – komonice bílá
Melilotus officinalis – komonice lékařská
Mentha ×piperita – máta peprná
Mercurialis annua – bažanka roční
Microrrhinum minus – hledíček menší
Morus alba – morušovník bílý
Muscari cf. neglectum – modřenec hroznatý
Myosotis sp. – pomněnka
Myosotis arvensis – pomněnka rolní
Myosotis ramosissima – pomněnka chlumní
Myosotis sparsiflora – pomněnka řídkokvětá
Myosotis stricta – pomněnka drobnokvětá
Myosoton aquaticum – křehkýš vodní
Oenothera sp. – pupalka
Oenothera ammophila – pupalka pískomilná
Oenothera biennis agg. – pupalka dvouletá
Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní
Oenothera issleri – pupalka Isslerova
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus
Oxalis dillenii – šťavel prérijní
Oxalis stricta – šťavel evropský
Panicum capillare subsp. capillare – proso vláskovité pravé
Panicum dichotomiflorum – proso vidlicokvěté
Papaver sp. – mák
Papaver argemone – mák polní
Papaver rhoeas – mák vlčí
Parthenocissus sp. – přísavník
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý
Parthenocissus quinquefolia – přísavník pětilistý
Parthenocissus tricuspidata – přísavník trojlaločný
Pastinaca sativa – pastinák setý
Persicaria lapathifolia – rdesno blešník
Persicaria maculosa – rdesno červivec
Petrorhagia prolifera – hvozdíček prorostlý
Philadelphus coronarius – pustoryl věncový
Phleum pratense – bojínek luční
Physalis alkekengi – mochyně židovská
Picris hieracioides – hořčík jestřábníkovitý
Pimpinella sp. – bedrník
Pimpinella major – bedrník větší
Pinus sp. – borovice
Pinus nigra – borovice černá
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý
Plantago major – jitrocel větší
Plantago media – jitrocel prostřední
Poa annua – lipnice roční
Poa bulbosa – lipnice cibulkatá
Poa compressa – lipnice smáčknutá
Poa pratensis – lipnice luční
Poa trivialis – lipnice obecná
Polygonum arenastrum – truskavec obecný
Polygonum aviculare – truskavec ptačí
Populus sp. – topol
Populus ×canadensis – topol kanadský
Populus tremula – topol osika
Portulaca oleracea – šrucha zelná
Potentilla sp. – mochna
Potentilla anserina – mochna husí
Potentilla argentea agg. – mochna stříbrná
Potentilla erecta – mochna nátržník
Potentilla heptaphylla – mochna sedmilistá
Potentilla norvegica – mochna norská
Potentilla recta – mochna přímá
Potentilla reptans – mochna plazivá
Potentilla supina – mochna nízká
Prunus sp. – slivoň
Prunus avium – třešeň ptačí
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán
Prunus mahaleb – mahalebka obecná
Prunus spinosa agg. – slivoň trnitá
Pseudotsuga menziesii – douglaska tisolistá
Puccinellia distans – zblochanec oddálený
Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová
Pyrethrum corymbosum – řimbaba chocholičnatá
Pyrus sp. – hrušeň
Quercus sp. – dub
Quercus cerris – dub cer
Quercus petraea agg. – dub zimní
Quercus robur – dub letní
Quercus rubra – dub červený
Ranunculus acris – pryskyřník prudký
Ranunculus repens – pryskyřník plazivý
Reseda lutea – rýt žlutý
Reynoutria sp. – křídlatka
Reynoutria japonica – křídlatka japonská
Rhus typhina – škumpa orobincová
Ribes uva-crispa – meruzalka srstka
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Rorippa sylvestris – rukev obecná
Rosa sp. – růže
Rubus sp. – ostružiník
Rubus armeniacus – ostružiník sladkoplodý
Rubus caesius – ostružiník ježiník
Rubus dollnensis – ostružiník přícestní
Rubus franconicus – ostružiník rumištní
Rubus fruticosus agg. – ostružiník křovitý
Rubus mollis – ostružiník měkký
Rubus sect. Corylifolius – ostružiník
Rubus tabanimontanus – ostružiník tmavofialový
Rudbeckia laciniata – třapatka dřípatá
Rumex sp. – šťovík
Rumex acetosa – šťovík kyselý
Rumex acetosella – šťovík menší
Rumex crispus – šťovík kadeřavý
Rumex obtusifolius – šťovík tupolistý
Salix caprea – vrba jíva
Salix cinerea agg. – vrba popelavá
Salix euxina – vrba křehká
Salsola australis – slanobýl ruský
Salvia pratensis – šalvěj luční
Sambucus ebulus – bez chebdí
Sambucus nigra – bez černý
Sanguisorba sp. – krvavec
Sanguisorba minor – krvavec menší
Sanguisorba officinalis – krvavec toten
Saponaria officinalis – mydlice lékařská
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý
Scabiosa ochroleuca – hlaváč žlutavý
Scrophularia nodosa – krtičník hlíznatý
Secale cereale – žito seté
Securigera varia – čičorka pestrá
Sedum sp. – rozchodník
Sedum acre – rozchodník ostrý
Sedum album – rozchodník bílý
Sedum hispanicum – rozchodník španělský
Sedum kamtschaticum – rozchodník kamčatský
Sedum reflexum – rozchodník skalní
Sedum rupestre – rozchodník suchomilný
Sedum sexangulare – rozchodník šestiřadý
Sedum spurium – rozchodník pochybný
Senecio inaequidens – starček úzkolistý
Senecio jacobaea – starček přímětník
Senecio vernalis – starček jarní
Senecio viscosus – starček lepkavý
Senecio vulgaris – starček obecný
Setaria sp. – bér
Setaria pumila – bér sivý
Setaria verticillata – bér přeslenitý
Setaria viridis – bér zelený
Silene sp. – silenka
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá
Silene noctiflora – silenka noční
Silene vulgaris – silenka nadmutá
Sinapis arvensis – hořčice polní
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův
Sisymbrium officinale – hulevník lékařský
Sisymbrium orientale – hulevník východní
Solanum decipiens – lilek vlnatý
Solanum dulcamara – lilek potměchuť
Solanum lycopersicum – lilek rajče
Solanum nigrum – lilek černý
Solanum villosum – lilek žlutý
Solidago sp. – zlatobýl
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský
Solidago gigantea – zlatobýl obrovský
Sonchus arvensis – mléč rolní
Sonchus asper – mléč drsný
Sonchus oleraceus – mléč zelinný
Stachys annua – čistec roční
Stellaria sp. – ptačinec
Stellaria media – ptačinec prostřední
Stellaria neglecta – ptačinec přehlížený
Stellaria nemorum – ptačinec hajní
Stellaria pallida – ptačinec bledý
Symphoricarpos albus – pámelník bílý
Syringa vulgaris – šeřík obecný
Tagetes patula – aksamitník rozkladitý
Tanacetum vulgare – vratič obecný
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Taxus baccata – tis červený
Thlaspi arvense – penízek rolní
Thlaspi caerulescens – penízek modravý
Thlaspi perfoliatum – penízek prorostlý
Thuja sp. – zerav
Thymus sp. – mateřídouška
Tilia sp. – lípa
Tilia platyphyllos – lípa velkolistá
Tragopogon sp. – kozí brada
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná
Tragopogon orientalis – kozí brada východní
Tragopogon pratensis – kozí brada luční
Trifolium arvense – jetel rolní
Trifolium campestre – jetel ladní
Trifolium hybridum – jetel zvrhlý
Trifolium medium – jetel prostřední
Trifolium pratense – jetel luční
Trifolium repens – jetel plazivý
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný
Triticum aestivum – pšenice setá
Tulipa sp. – tulipán
Tussilago farfara – podběl lékařský
Ulmus minor – jilm habrolistý
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Valerianella sp. – kozlíček
Verbascum sp. – divizna
Verbascum austriacum – divizna jižní rakouská
Verbascum densiflorum – divizna velkokvětá
Verbascum lychnitis – divizna knotovitá
Veronica arvensis – rozrazil rolní
Veronica filiformis – rozrazil nitkovitý
Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek
Veronica persica – rozrazil perský
Veronica polita – rozrazil lesklý
Veronica praecox – rozrazil časný
Veronica serpyllifolia – rozrazil douškolistý
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý
Vicia sp. – vikev
Vicia cracca sensu lato – vikev ptačí
Vicia dumetorum – vikev křovištní
Vicia hirsuta – vikev chlupatá
Vicia sativa – vikev setá
Vicia sepium – vikev plotní
Vicia tenuifolia – vikev tenkolistá
Vicia tetrasperma – vikev čtyřsemenná
Vicia villosa – vikev huňatá
Vinca minor – barvínek menší
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékařská
Viola sp. – violka
Viola arvensis – violka rolní
Viola canina – violka psí
Viola hirta – violka srstnatá
Viola odorata – violka vonná
Viola reichenbachiana – violka lesní
Viola riviniana – violka Rivinova
Viola tricolor – violka trojbarevná
Virga sp. – štětička
Virga strigosa – štětička větší
Vitis sp. – réva
Vitis riparia – réva pobřežní
Vitis vinifera – réva vinná
Vulpia myuros – mrvka myší ocásek
Xanthium strumarium – řepeň durkoman
Zea mays – kukuřice setá

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.