A ještě stále nekončíme! Šestnáctý příspěvek do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci nám poslala Radka Josková. Napsala nám o sobě:
Jmenuji se Radka Josková, je mi 45 let, jsem matka 5 dětí. Vědecká ilustrace mě provází už od vysokoškolských studií (lesní inženýrství v Brně). V rámci svého prvního zaměstnání jsem se ve výzkumném ústavu Strnady dostala k přezajímavé práci kolem mykorrhizních hub. Dodnes vzpomínám na úžasné výpravy do nejchráněnějších míst naší země. Několik ilustrací z té doby je v Červené knize ohrožených druhů. Pak přišla léta mateřské dovolené, kdy jsem malovala andělíčky a ovečky. Před několika lety jsem se k vědecké či odborné ilustraci vrátila: mám zkušenosti s ilustracemi v pracovních listech a učebnicích pro děti, s obrázky na naučnou stezku v botanické zahradě, s kresbami na stojanech pro nevidomé. Své výtvarné (i lidské) meze rozšiřuji v současnosti studiem scénografie na DAMU a arteterapie na Jihočeské univerzitě. Vědecká ilustrace potřebuje trpělivost a pokoru, což je dobrý trénink i pro můj každodenní život. Ráda bych se ji profesně věnovala více než dosud.
Radka JoskováRadka Josková
Radka Josková
Jsme moc rádi, paní Radko, že jste se rozhodla naší soutěže zúčastnit, Vaše ilustrace z Červené knihy známe! Na naše setkání ve finále se velice těšíme!