Osmnáctý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali od Kláry Kabátové. Napsala nám:
Podobně jako mnoho spoluúčastníků jsem se utkala s výzvou zobrazit rostliny podle dostupných fotografií. A tak mi nejvíce času zabralo uvažování o podstatě botanické ilustrace – co a jak má zobrazovat, jak se liší od ryze uměleckého vyjádření, co vynechat, co zdůraznit. Představuji si situaci, kdy jdeme krajinou a při poznávání přírody se spoléháme pouze na knihu, kterou držíme. Porovnáváme obrázky s realitou a přeme se sami se sebou například, zda toto je ještě „v rámci variability“ . Jsem poměrně čerstvou studentkou botaniky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, díky čemuž jsem se dozvěděla (i když teprve v listopadu) o ilustrátorské soutěži na Botany.cz.
Výtvarné sklony mi zůstaly od dětství a mohu za ně jistě poděkovat i prarodičům – grafikům a ilustrátorům, i když touto cestou se primárně dosud neubírám. Soutěž je výzva, kterou je dobré přijmout, aby člověk sám zjistil, co v něm je, na chvíli se zaměstnal bohulibou činností v neposlední řadě si znovu uvědomil, jak je příroda různorodá (a různodruhá…).
Redakci přeji šťastné vykročení do nové dekády, přežijme tu slávu ve zdraví!

Klára KabátováKlára Kabátová
Klára Kabátová
Pěkné! A to si, milí čtenáři, představte, že díky výpadku mailové pošty jsme málem tyto krásné obrázky ani nedostali! Dobře, že jste, Kláro, napsala ještě podruhé, nadosmrti by mě mrzelo, kdyby Vaše obrázky v soutěži chyběly! Těšíme se na setkání s Vámi ve finále!