Pětadvacátý příspěvek do naší soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsme dostali z Prahy. Jeho odesilatelka se mile rozepsala:
Jmenuji se Eva, je mi 52 let, mám tři děti a před narozením nejmladšího syna jsem dlouho pracovala v administrativě. Přírodu a botaniku zvláště jsem měla pouze jako velkého koníčka, který mne přivedl i do ČSOP. Po mateřské se mi poštěstilo získat místo v tehdy nově vzniklém Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, kde pracuji jako lektorka ekologických výukových programů. To mi umožnilo přetransformovat své záliby v profesi, která mne stále velice baví. Pracovní listy pro děti se snažím podle možnosti zpestřovat obrázky, moje kresbičky doprovázejí i nabídku programů.
V malování jsem samouk. Drobné kresby jsem dodala do pracovních listů pro dětské návštěvníky Průhonického parku, sdružení SRAZ mi vydalo omalovánky pro nejmenší s domácími zvířaty, pro obec Kolovraty jsem ilustrovala dvě tabule u lokality Prknovka.
Na vaši soutěž mne upozornila kolegyně Zuzka, jinak bych ji v návalu práce nejspíš přehlédla. Na vašich stránkách hledám spíše zajímavosti o rostlinách a poučení.
Prstnatec májový jsem poprvé viděla v jižních Čechách u Zalendárek, byl to nádherný zážitek. Potom jsem se s ním setkala ještě vícekrát, až jsem nakonec zjistila, že nejbližší mi rostou skoro za humny, v Průhonickém parku.
Jako druhou rostlinu jsem si vybrala třemdavu bílou, protože i s ní mám spojenu krásnou vzpomínku. Nejvíce třemdav pohromadě jsem spatřila s manželem v rezervaci V Hlubokém. Dovedla nás k nim vůně, která stále sílila, až třemdavy v plném květu na stráni přímo zářily, a my hleděli a fotili. To jsem ještě netušila, že od loňského jara budeme mít třemdavy vysazeny i na Toulcově dvoře a že se v době květu z jejich krásy budu moci radovat každý den. Snad se mi do obrázku podařilo vložit alespoň trošičku z té radosti, abych ji mohla předat dál.

Eva KopeckáEva Kopecká
Eva Kopecká
Vůně třemdavy je pověstná – až se z ní točí hlava! Škoda, že ji obrázky nemohou zachytit! Ale jinak se Vám, Evo, obě kresby vydařily velmi pěkně! Těšíme se na setkání s Vámi ve finále!