Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Spathoglottis carolinensis
Rozšíření: Endemit Mikronésie, znám je z Karolín z Palau a z Yapu, v severních Marianách roste na ostrově Rota. V Palau je vzácný na ostrově Koror, ale zejména v jižní části ostrova Babeldaob patří k dosti běžným orchidejím.
Ekologie: Terestrická, velmi nápadná rostlina, charakteristický druh polopřirozené až antropogenní vegetace. Roste v trávnících a řídkých křovinách na čedičovém podkladu, preferuje suchá výslunná místa s neúplně zapojenou vegetací.
Spathoglottis carolinensis
Popis: Vytrvalá, dosti statná bylina s drobným hlízovitým oddenkem, dorůstá výšky až 1,2 m. Listy vyrůstají jen na bázi lodyhy, jsou úzce kopinaté, 40–75 cm dlouhé a 6–7,5 cm široké, řasnaté, na vrcholu špičaté. Květenství je dosti bohatý stažený, 5–8 cm dlouhý hrozen až téměř okolík s 5–15 květy; listeny jsou široce vejčité; květní stopky jsou asi 4 cm dlouhé; květy jsou dosti velké, růžové; vnější i vnitřní okvětní lístky jsou podobné, podlouhlé, 1,8–2 cm dlouhé, pysk je trojlaločný, postranní laloky jsou kosočtverečné až trojúhelníkovité, sytě červené, odstávají v pravém úhlu, prostřední lalok je na bázi zaškrcený, asi 1,2 cm dlouhý, na konci příčně ledvinitý, alespoň 5 mm široký, na vrcholu vykrojený, poněkud sytěji růžový, stopkovitá část je žlutá; sloupek je kyjovitý, asi 1,2 cm dlouhý, dolů zahnutý. Plodem je krátce válcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na tento druh se vztahuje mezinárodní obchodní úmluva CITES. Zdá se, že není příliš ohrožený, místy se evidentně šíří i na narušených a člověkem vytvořených stanovištích, např. na suchých mezích a v zářezech podél silnic.
Záměny: V Mikronésii se vyskytují celkem 4 druhy rodu Spathoglottis; od ostatních zdejších druhů se tento liší zejména obsrdčitým, na bázi zřetelně stopkovitě zúženým a na vrcholku vykrojeným pyskem. Snad ještě hojnější Spathoglottis micronesiaca má střední lalok pysku na konci užší, obsrdčitý, nanejvýš mělce vykrojený, a jeho květy jsou – s výjimkou žluté báze pysku – čistě bílé.
Spathoglottis carolinensisSpathoglottis carolinensis
Spathoglottis carolinensis
Spathoglottis carolinensis
Spathoglottis carolinensis
Spathoglottis carolinensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 22. a 24. 1. a 1. 2. 2018 (Palau, Babedaob, Airai, Ngatpang a Ngchesar).