Syn.: Lepigonum azoricum Kindb.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Spergularia azorica
Rozšíření: Endemit Azorských ostrovů, byl zaznamenán na všech hlavních ostrovech souostroví, pravděpodobně však vyhynul na ostrově Flores, tedy na nejzápadnějším obydleném ostrově souostroví.
Ekologie: Roste na pobřežních skalách a útesech, nezřídka v dosahu mořského příboje. Kvete od dubna do srpna.
Spergularia azorica
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhami poléhavými, vystoupavými až přímými, 8–15 cm dlouhými, na bázi dřevnatějícími, větvenými, hustě žláznatě chlupatými. Listy jsou čárkovité, zploštělé, směrem k vrcholu se rozšiřující, na vrcholu jsou hrotité; šířka palistů je větší než jejich délka. Květy jsou 5četné, kališní lístky jsou volné, nazelenalé, po okraji blanité, korunní lístky jsou vejčité, 3–5 mm dlouhé, bílé; tyčinek je 10, blizny 3. Plodem je vejcovitá tobolka, semena jsou hnědá, nekřídlatá nebo jen nepatrně křídlatá.
Ohrožení a ochrana: Druh je uveden v celoevropském seznamu rostlin chráněných Směrnicí o stanovištích (Natura 2000).
Poznámka: Kromě tohoto endemického druhu jsou z Azor uváděny ještě dvě další kuřičky: jednak i nás se vzácně vyskytující Spergularia marina, která je zde druhem původním, a jednak z jihozápadní Evropy zavlečená Spergularia bocconei.
Spergularia azorica
Spergularia azorica
Spergularia azorica
Spergularia azorica
Fotografovala Věra Svobodová, dne 22. 8. 2018 (Portugalsko, Azorské ostrovy, ostrov São Miguel, Ponta da Ferraria).