Syn.: Spergularia rubra subsp. echinosperma Čelak.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité; Illecebraceae R. Br. – nehtovcovité
Spergularia echinosperma
Rozšíření: V podstatě středoevropský druh, centrum rozšíření leží v ČR, odkud přesahuje do Německa, Rakouska, Polska i na Slovensko. Dále se vyskytuje ve Francii a v Maroku, údaje ze Španělska jsou nejisté. V ČR leží většina lokalit v jižních a západních Čechách, na Českomoravské vrchovině. Na Slovensku je znám z Podunajské nížiny.
Ekologie: Písčitá, periodicky zaplavovaná místa na obnažených dnech letněných rybníků. Provází velmi často druhy Coleanthus subtilis, Callitriche palustris a Limosella aquatica.
Spergularia echinosperma
Popis: Jednoletá bylina se žláznatými, přímými, vystoupavými nebo poléhavými lodyhami. Listy jsou vstřícné, čárkovité, zploštělé, 1,9–3,5 cm dlouhé; palisty jsou blanité, trojúhelníkovité, 0,6–1,3 mm dlouhé, posléze opadavé. Pětičetné květy vyrůstají v chudém vidlanu na stopkách 0,6–1,2 cm dlouhých; kališní lístky jsou vejčité až kopinaté, 2,2–3,5 mm dlouhé; korunní lístky jsou obkopinaté, 2,1–3,2 mm dlouhé, růžové; tyčinek je 5–10; blizny jsou 3. Plodem je kuželovitá, 2,8–3,8 mm dlouhá tobolka; semena jsou převážně hnědá, pokrytá ostnitými bradavkami.
Ohrožení a ochrana: V ČR je tento druh hodnocen jako silně ohrožený (C2b).
Poznámka: Druh byl popsán z jižních Čech, typová položka pochází od Protivína. Tímto jménem jsou však až dosud označovány rostliny jednak diploidní (2n = 18), jednak tetraploidní (2n = 36); morfologicky se poněkud liší. Není vyloučeno, že tetraploidi vznikli hybridizací s druhem Spergularia rubra, možné jsou však i jiné scénáře jejich vzniku. Bádání dosud není uzavřeno.
Spergularia echinosperma
Spergularia echinosperma
Spergularia echinosperma
Spergularia echinosperma
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 16. 5. 2007, 9. 6. 2008, 27. 5. 2009 a 13. 6. 2012 (rybník Dehtář, Drahonice, Velká Turná a Kardašova Řečice).