Syn.: Arenaria maritima All., Arenaria media L., Spergularia maritima (All.) Chiov., Spergularia media (L.) C. Presl, Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl subsp. marginata Čelak.
Česká jména: luptokolenec okrajkovaný (Opiz 1852), kuřinka obroubená (Čelakovský 1879, Danihelka 2012)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Spergularia maritima
Rozšíření: Pobřežní oblasti Evropy, severní Afriky a Kanárských ostrovů, izolované arely se nacházejí i ve vnitrozemí jihovýchodní a střední Evropy, severní, jižní a jihozápadní Afriky, také ve Střední Asii. Druh byl zavlečen i do Severní Ameriky. U nás se vyskytuje jen velmi vzácně na několika poslední lokalitách na jižní Moravě a u Františkových Lázní.
Ekologie: Roste na slaných loukách a v okolí minerálních pramenů, jedná se o halofyt, objevuje se téměř výhradně v pásmu nížin, pouze vzácně v pásmu pahorkatin. Kvete od července do října.
Popis: Vytrvalá bylina, 5–25 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, větvená, v horní části žláznatě chlupatá. Listy vstřícné, čárkovité, na řezu oblé, palisty trojúhelníkovité, blanité. Květenstvím je vidlan, květy 8–12 mm v průměru, korunní lístky světle růžové, vzácně i bílé. Plodem je tobolka, semena jsou hladká, skoro všechna s blanitým lemem.
Ohrožení a ochrana: Kuřinka obroubená silně ustoupila z původních lokalit, rekultivace způsobily zánik vhodných biotopů. Je zařazena ke kriticky ohroženám druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněna zákonem (§1). Naprosto stejné hodnocení ohrožení i ochrany tohoto druhu je potvrzeno také na Slovensku (CR/§).
Spergularia mediaSpergularia media
Spergularia media
Spergularia media
Fotografováno v říjnu 2005 (slanisko Dobré Pole).