Syn.: Spergula rubra (L.) D. Dietr., Spergularia campestris (L.) Asch., Spergularia radicans J. et C. Presl, Arenaria rubra L., Arenaria campestris (L.) All., Lepigonum rubrum (L.) Wahlberg
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Spergularia rubra
Rozšíření: Souvislý výskyt sahá od Španělska a Britských ostrovů přes střední a východní Evropu, na severu po střed Skandinávie, na jihu po jih Itálie, Balkán a severní Afriku, na východě po Ural. Ostrůvkovitě se vyskytuje v celé Skandinávii, Malé Asii, Íránu, na východě do Střední Asie. Zavlečena do Severní i Jižní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie a na Nový Zéland. U nás se vyskytuje na celém území od nížin až do hor.
Ekologie: Roste na písčitých polích, rumištích, cestách, pasekách a lesních světlinách, obnažených dnech a březích vod. Upřednostňuje mírně vlhké až suché, kyselé, písčité půdy. Kvete od května do října.
Spergularia rubra
Popis: Jednoletá až vytrvalá, 5–20 cm vysoká bylina. Lodyha poléhavá až vystoupavá, na bázi větvená, lysá, v horní části někdy žláznatě chlupatá. Listy vstřícné, přisedlé, čárkovité až šídlovité, 7–15 mm dlouhé, v jejich úžlabí vyrůstají svazečky listů. Květenstvím je chudokvětý vidlan. Květy oboupohlavné, pravidelné, pětičetné. Kališní lístky kopinaté se světlým lemem, korunní lístky eliptické až téměř okrouhlé, tmavě růžové, tyčinek 5–10, čnělky 3. Plodem je tobolka.
Spergularia rubraSpergularia rubra
Spergularia rubra
Fotografováno dne 21. 4. 2007 (Klučenice).