Syn.: Alsine marina (L.) Mert. et Koch in R., Alsine salina (J. Presl et C. Presl) Heldmann, Arenaria rubra var. marina L., Arenaria salina (J. et C. Presl) Ser. in DC, Lepigonum medium Wahlberg, Spergularia marina (L.) Griseb., Spergularia salina J. Presl et C. Presl, Spergularia rubra subsp. salina (J. et C.Presl) Čelak., Stipularia marina (L.) Haw., Tissa marina (L.) Britton
Česká jména: torenka slatiná (Presl 1819), luptokolenec prostřední (Opiz 1852), kuřinka solná (Čelakovský 1879)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Spergularia salina
Rozšíření: Pobřeží moří severní, západní a jižní Evropy, Středozemí, Makaronésie, izolovaně vnitrozemská slaniska střední a jihovýchodní Evropy a Sahary, na východ areál zasahuje až po severní Mongolsko, zavlečena i na Dálný východ, do jižní Afriky, na jih Jižní Ameriky a na Nový Zéland. U nás roste velice vzácně v severozápadních a středních Čechách, také na jižní Moravě, na Slovensku jen na dvou mikrolokalitách v Podunají. V poslední době se hojně rozšířila na zasolených okrajích dálnic (zejména D1 a D2), proto většina lokalit u nás je dnes antropogenního původu.
Ekologie: Roste na mokrých a slunných slaniskách a slaných loukách, v okolí minerálních pramenů, na okrajích rybníků, výhradně na slaných půdách, v pásmu nížin; sekundárně též v rozvolněných porostech na okrajích solených komunikací.
Popis: Jednoletá až víceletá bylina, 5–20 cm vysoká, lodyhy poléhavé až vystoupavé, nahoře hustě žláznatě chlupaté, listy na příčném řezu oblé, kališní lístky vejčitě kopinaté, žláznatě chlupaté až lysé, korunní lístky jen 1,7–3,0 mm dlouhé, růžové, na bázi bílé, vzácně zcela bílé. Plodem je tobolka, semena bez lemu.
Ohrožení a ochrana: Slaniska patří k nejohroženějším stanovištím, sama kuřinka solná zde značně ustupuje. Proto je zařazena ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i podle zákona (§1); toto ohrožení se vztahuje pouze k původnímu výskytu na slaniskách, nikoli k sekundárnímu výskytu podél dálnic. Na Slovensku je také chráněna zákonem a zařazená mezi druhy ohrožené (EN/§).
Spergularia marinaSpergularia marina
Spergularia marina
Fotografováno dne 27. 7. 2004.