Syn.: Borreria advena Fisch. et C. A. Mey., Borreria dasycephala (Cham. et Schltdl.) Bacigalupo et E. L. Cabral, Diodia dasycephala Cham. et Schltdl., Spermacoce repens Willd. ex Cham. et Schltdl.
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité

Spermacoce dasycephala

Rozšíření: Druh Jižní Ameriky, na severu areál zasahuje až do brazilských státu Minas Gerais a São Paulo (Mata Atlântica, Pampa), na jihu do Uruguaye a severní Argentiny (až do provincií Jujuy, Tucumán a Buenos Aires), bývá uváděn i z jihu Bolívie.

Ekologie: Roste v poloopadavých lesích a lesních lemech, v pobřežních křovinaté vegetaci, pampě, taktéž na stanovištích dotčených lidskou činností, při okraji zemědělsky využívaných ploch.

Spermacoce dasycephala

Popis: Vytrvalá bylina až polokeř, zhruba 25 cm vysoký, s větvemi vystoupavými až přímými. Listy jsou krátce řapíkaté, vyrůstají v přeslenech po 4, jsou kopinaté až vejčité, 2–4 cm dlouhé, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené nebo tupé, lysé, se 3–4 páry vedlejších žilek. Květenství je terminální i axilární, přisedlé, květy jsou nahloučeny v kulovité hlávce, která dosahuje průměru okolo 15 mm; kalich je 2cípý, bíle chlupatý, koruna je nálevkovitá, obvykle 4četná, bílá, lysá, korunní cípy jsou špičaté, tyčinky z koruny vyniklé, čnělka je čárkovitá, blizna 2laločná. Plodem je tobolka.

Poznámka: Jihoamerická botanika často odděluje na základě morfologických znaků od rodu Spermacoce ještě rod Borreria; pokud bychom přijali tuto jihoamerickou klasifikaci, pak by zde představovaný druh patřil právě do rodu Borreria. Přesné vymezení generických vztahů v rámci tribu Spermacoceae (Rubiaceae) není dosud zcela jasné a rozhodně vyžaduje další studium.

Spermacoce dasycephala
Spermacoce dasycephala
Spermacoce dasycephala
Spermacoce dasycephala

Fotografovala Věra Svobodová, dne 11. 3. 2019 (Uruguay, okolí Colonia del Sacramento).