Biologická klasifikace: Animalia, Mammalia, Rodentia, Sciuridae
Syn.: Mus citellus Linnaeus, 1766
Česká jména: sysel obecný
Anglická jména: European ground squirrel

Spermophilus citellus

Rozšíření: Sysel obecný žije pouze ve střední a jihovýchodní části Evropy. Jeho nejzápadnější a zároveň nejsevernější kolonie se nacházejí v České republice, nejjižnější pak v severním Řecku a v evropské části Turecka, na východě zasahuje až na západní Ukrajinu. V České republice žije jeden z devíti jeho poddruhů – sysel obecný středoevropský Spermophilus citellus citellus (Linnaeus, 1766).

Způsob života: Sysel obecný je stepní druh, daří se mu především na pastvinách s nízkou vegetací, ve vysokém travním porostu ztrácí přehled o svém okolí a stává se snadnou kořistí. Často panáčkuje, když vyhlíží predátory, v případě nebezpečí hlasitě hvízdá. Na našem území sysel v minulosti obýval travnaté meze, porosty zemědělských plodin, louky a pastviny a patřil mezi polní škůdce, který se ale později stal vymírajícím a ohroženým druhem. V současnosti je většina populace vázána na polní letiště, tábořiště, dostihová závodiště, trávníky golfových hřišť apod.
Syslové jsou vysoce společenská zvířata, žijí v koloniích, které mohou mít desítky i stovky jedinců. Každý dospělý jedinec v kolonii si obhajuje vlastní teritorium, v jehož středu se nachází nora se šikmým vstupem, obytnou komorou a více východy. Kromě této hlavní nory má obvykle v okolí vybudováno ještě několik tzv. únikových nor, kam se ukrývá, je-li vyrušen. Dospělá zvířata upadají k zimnímu spánku v srpnu, mláďata o měsíc později. Probouzejí se v dubnu až květnu, když se prohřeje půda. Na zimu si nedělají zásoby, během léta po semenech vydatně tloustnou. Z uložené vrstvy tuku v zimě tráví. Ve velkých vedrech upadají syslové i do letního spánku.
Živí se šťavnatými výhonky trav, semeny rostlin a hmyzem. Rozmnožuje se jednou za rok. Samice vrhá po 25–28 dnech březosti 4–8 slepých a holých mláďat. Po třech dnech od narození jim začíná růst srst a po čtyřech týdnech vidí. Jen malá část syslů se dožívá maximálního věku 6 let.

Popis: Tělo sysla měří 18–24 cm, jeho ocas je dlouhý 4–8 cm, hmotnost dospělého jedince je 240–340 g. Jeho srst je zbarvena šedě, na hřbetě s bílým i tmavým nevýrazným skvrněním.

Ohrožení a ochrana: V souladu s ustanovením Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyhlásilo MŽP vyhláškou č. 395/1992 Sb. sysla obecného za druh živočicha zvláště chráněného a zařadilo ho dle stupně ohrožení do kategorie kriticky ohrožených druhů. V červeném seznamu ohrožených druhů obratlovců ČR je uveden rovněž jako druh kriticky ohrožený.
Na našem území žije sysel asi na 34 lokalitách. K vyhledávané atrakci, která denně láká mnoho lidí, je početná a málo bojácná populace sysla obecného obývající louku v blízkosti panelového sídliště a Národní přírodní památky Radouč v Mladé Boleslavi.

Spermophilus citellus
Spermophilus citellus
Spermophilus citellus
Spermophilus citellus
Spermophilus citellus
Spermophilus citellus
Spermophilus citellus
Spermophilus citellus
Spermophilus citellus
Spermophilus citellus

Fotografováno ve dnech 19. 8. 2018 a 27. 4. 2019 (Česko, Čechy, Radouč).