Syn.: Malva angustifolia Cav., Malva longifolia Sessé et Moc., Malvastrum angustifolium (Cav.) Hemsl., Malveopsis angustifolia (Cav.) Kuntze, Sphaeroma angustifolium (Cav.) Schltdl.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité

Sphaeralcea angustifolia

Rozšíření: Severoamerický druh s areálem soustředěným především do madreánské části kontinentu, vyskytuje se na jihozápadě USA a v Mexiku, na severu areál zasahuje až na jih Nevady a Colorada, k jihu sestupuje celým centrálním Mexikem až do státu Puebla. Kromě nominátní variety je rozlišována ještě varieta Sphaeralcea angustifolia var. oblongifolia.

Ekologie: Roste v křovinaté vegetaci aridních a semiaridních oblastí, často na březích sezónních vodních toků, avšak také na stanovištích narušovaných lidskou činností, podél silnic a cest, v pásmu od 900 až do 2500 m. Kvete v průběhu celého roku.

Sphaeralcea angustifolia

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, 30–150(–200) cm dlouhou, zelenou či šedozelenou, pokrytou hvězdovitými chlupy. Listy jsou střídavé, řapíkaté, čárkovité, kopinaté až kosníkovité, celistvé, někdy však při bázi až hrálovitě laločnaté, (1,5–)3,5–10(–15) cm dlouhé, na bázi klínovité, po okraji zvlněné, jemně vroubkované až zubaté, šedozelené, hvězdovitě chlupaté. Květenství je hroznovité až latnaté, květy vyrůstají v axilárních svazečcích; kališní lístky jsou 5–10 mm dlouhé, špičaté, plstnaté, korunní lístky jsou obvejčité, 8–15(–20) mm dlouhé, růžové, modré až nafialovělé, anebo oranžové až červené, někdy i bílé; prašníky jsou žluté nebo nachové. Schizokarpium se rozpadá na 9–15 dvousemenných merikarpií, 3,5–7 mm dlouhých.

Sphaeralcea angustifolia
Sphaeralcea angustifoliaSphaeralcea angustifolia
Sphaeralcea angustifolia

Fotografovala Věra Svobodová, dne 21. 10. 2019 (Mexiko, Estado de México, Teotihuacán).