Syn.: Spiraea ulmifolia Scop., Spiraea ussuriensis Pojark.
Česká jména: tavolník ožankolistý (Polívka 1900, Kubát 2002), tavolník jilmolistý (Dostál 1958), tavolník ožankolistý, tavolník jilmolistý (Hejný et Slavík 1992)
Slovenská jména: tavoľník okrasný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Spiraea chamaedryfolia
Rozšíření: Druh s dosti rozsáhlým areálem; roste na Balkáně (od jižního Rakouska, severovýchodní Itálie, Slovinska a Chorvatska po Bulharsko a severní Řecko), v jihovýchodní Evropě (Rumunsko, jihozápadní Ukrajina), střední Asii (Kazachstán, jižní část Ruska) a východní Asii (Mongolsko, severní Čína, Severní Korea, Japonsko). Z východního Slovenska byl udáván patrně omylem. U nás je dosti často pěstován v parcích a zahradách, obvykle v tetraploidním evropském taxonu označovaném jako Spiraea chamaedryfolia subsp. ulmifolia nebo v ranku variety jako var. ulmifolia; příležitostně i zplaňuje. V zahraničí jsou zplanělé výskyty známy např. z celé Skandinávie, Britských ostrovů, středozápadní Evropy, Portugalska a z východní části severní Ameriky (na pomezí Kanady a USA).
Ekologie: Ve své domovině roste na skalách, ve skalnatých a suťových podhorských až horských lesích, na lesních pasekách. V kultuře preferuje dobře propustné, suché až středně vlhké půdy. Toleruje mráz až -28°C. Kvete v květnu a v červnu.
Spiraea chamaedryfolia
Spiraea chamaedryfolia
Popis: Opadavý výběžkatý keř 1–2 m vysoký. Letorosty lysé, hranaté, žlutohnědé, s velkými zašpičatělými pupeny; starší větve šedavé až červenohnědé. Listy vejčité až vejčitě podlouhlé, na krátkých větévkách 1,5–4 cm dlouhé, 1–2,5 cm široké, na dlouhých větvích větší, 4–8 cm dlouhé, 2,5–4 cm široké, nepravidelně ostře dvakrát pilovité až ostře mělce laločnalé, zpravidla jen v dolní třetině celokrajné, na rubu roztroušeně pýřité. Květy v polokulovitých okoličnatých hroznech na koncích postranních letorostů; korunní lístky 4,5–5 mm dlouhé, téměř okrouhlé, bělavé; tyčinek 40, jejich nitky zřetelně delší než korunní lístky; pestíků 5, obklopených žláznatým terčem. Plody jsou měchýřky.
Záměny: Od podobných pěstovaných druhů (tavolník van Houtteův – Spiraea ×vanhouttei, tavolník význačný – Spiraea ×arguta, tavolník prostřední – Spiraea media) se nejlépe odliší podle tyčinek, které jsou výrazně delší než korunní lístky.
Spiraea chamaedryfolia
Spiraea chamaedryfolia
Spiraea chamaedryfolia
Spiraea chamaedryfolia
Spiraea chamaedryfolia
Fotografováno dne 10. 5. 2012 (Průhonice, park).