Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Spiraea salicifolia
Rozšíření: Druh má rozsáhlý eurasijský areál, který sahá od střední a východní Evropy přes Ukrajinu na Sibiř, do Mongolska a Mandžuska až na Dálný východ do Koreje a Japonska. U nás se za původní považuje výskyt v jižních Čechách a na jihozápadní Moravě, kde je poměrně hojný. Někteří autoři však o původnosti výskytu u nás pochybují. Introdukován do Severní Ameriky.
Ekologie: Vyskytuje se na vlhkých a zpravidla kyselých půdách, najdeme jej v křovinách podél vodních toků a rybníků, v mokřadních olšinách a také na rašelinách. Roste od pahorkatin do hor.
Popis: Prutnatý keř s výběžky, až 2 m vysoký, se žlutohnědými pýřitými, brzy olysávajícími letorosty. Listy jsou podlouhlé, lysé, s 1–4 mm dlouhým řapíkem a okrajem čepele 1–2krát pilovitým. Květenství je štíhlá koncová lata s větvemi kratšími než podpůrné listy, korunní lístky jsou téměř okrouhlé, 3–4 mm dlouhé, růžové. Kvete od června do září, plodem jsou 3 mm dlouhé lysé měchýřky.
Ohrožení a ochrana: Řazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
Poznámka: Často bývá pěstován jako okrasná rostlina, v Evropě vysazován již od 2. poloviny 16. století. Pro svou nenáročnost a odolnost využíván také při rekultivacích.
Spiraea salicifoliaSpiraea salicifolia
Spiraea salicifoliaSpiraea salicifolia
Spiraea salicifolia
Spiraea salicifolia
Fotografováno dne 22. 6. 2008 (Třeboňsko, poblíž obce Majdalena).