Syn.: Lenticula polyrhiza (L.) Lam., Lemna orbicularis Kit. ex Schult., Lemna polyrhiza L., Telmatophace polyrhiza (L.) Godr.
Čeleď: Araceae Juss. – árónovité

Spirodela polyrhiza
Rozšíření: Roste v celé severní polovině Evropy. U nás se vyskytuje roztroušeně od nízkých poloh po podhůří celého území s častějším výskytem v rybničních oblastech. Na Slovensku je výskyt soustředěn taktéž do nížin a pahorkatin.
Ekologie: Závitka roste na hladinách stojatých vod, a to na rybnících, tůních, říčních ramenech apod.
Popis: Vodní drobná rostlina tvořená listy plovoucími na hladině. Jednotlivé nebo spojené okrouhlé listy dorůstají maximálně 1 cm v průměru. Ze spodní části listů vyrůstají delší kořínky, vždy v počtu větším než 2. Listy mají na svrchní straně svěže zelenou barvu, na spodní straně jsou červenohnědé. Kvete ojediněle od května do července a redukované květy nejsou téměř patrné.
Záměny: Na první pohled je zaměnitelná s častým okřehkem (Lemna sp.), který má však vždy a pouze jeden kořínek na listu.
Spirodela polyrhizaSpirodela polyrhiza

Fotografováno dne 2. 8. 2006 (Česko, na rybnících Bochovska).