Syn.: Eriostomum alpinum (L.) Hoffmanns. et Link ex Steud.
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Stachys alpina

Stachys alpina

Rozšíření: Pohoří jižní, střední a jihovýchodní Evropy, na západ do Španělska, Velké Británie, po Ardeny a střední Německo, na východ do ukrajinských a rumunských Karpat, na jih do jižní Itálie a středního Řecka, areál pokračuje na sever Malé Asie, na Kavkaz, do severního Íránu. V ČR roste v karpatských pohořích východní Moravy roztroušeně, také v Moravském krasu, Ždánickém lese, v okolí Hodonína; vzácněji v sudetských pohořích (Oderské vrchy, Jeseníky, Králický Sněžník, Orlické hory, Krkonoše). Roste v chladnějších územích mezofytika, v oreofytiku, v montánním a submontánním stupni, vzácně se objevuje v nižších polohách.
Ekologie: Světlé vlhčí lesy (Fagetalia sylvaticae), jejich lemy, paseky (Atropion bellae-donnae), horské vysokostébelné nivy (Mulgedio-Aconitetum), zarostlé sutě, čerstvě vlhké až vlhké humózní, živinami bohaté slabě kyselé až zásadité půdy. Kvete v červenci až září.
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s krátkým oddenkem, s lodyhou přímou, 30–100 cm vysokou, nanejvýš chudě větvenou. Rostlina je často fialově naběhlá, měkce pýřitě chlupatá, s chlupy krycími i žláznatými. Listy jsou dlouze řapíkaté (1–14 cm), s čepelí podlouhle vejčitou až vejčitou, nanejvýš 2× delší než širokou, 7–19 cm dlouhou, 5–11 cm širokou. Čepel je na bázi srdčitá až zaokrouhlená, na okraji hrubě vroubkovaně pilovitá (na každé straně 12–28 zubů), s nápadnou žilnatinou. Květy v lichopřeslenech po 12–20 v paždí přisedlých fialově naběhlých listenů podobných listům. Pod květy čárkovité nebo šídlovité listénce, delší než kalich. Kalich je trubkovitě zvonkovitý, 8–13 mm dlouhý, za plodu se zvětšuje. Zářezy mezi cípy kalicha jsou různě hluboké. Koruna je dvoupyská, 15–22 mm dlouhá, hnědě fialová, vně chlupatá, horní pysk je celokrajný, dolní trojlaločný. Nitky tyčinek jsou chlupaté. Tvrdky jsou široce trojboce obvejcovité až kulovité, 2,5–3 mm dlouhé, šedohnědé.
Ohrožení a ochrana: Čistec alpínský je zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
Stachys alpinaStachys alpina
Stachys alpina
Fotografováno začátkem července 2008 (na sjezdovce pod chatou Kohútka u Nového Hrozenkova).