Syn.: Eriostomum creticum (L.) Hoffmanns. et Link, Stachys albereana Neyraut et Debeaux, Stachys altissima Desf., Stachys pungens Banks et Sol.
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Stachys cretica
Rozšíření: Mediteránní druh, vyskytuje se v oblasti od jižní Francie přes Itálii a Řecko až po Krym, Turecko a Izrael. V areálu byla v minulosti popsána v rámci tohoto druhu celá řada infraspecifických taxonů, v současnosti se jich rozlišuje asi šest. Nominátní poddruh (na našich snímcích) najdeme ve středním a jižním Řecku, na ostrovech v Egejském moři a na Krymu.
Ekologie: Roste v mediteránních křovinatých formacích (frygana, macchie, garrigue), ale i v olivových hájích, při okrajích pastvin a na ruderálních stanovištích. Kvete od dubna do července.
Stachys cretica
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 20–80 cm dlouhou, plstnatou až vlnatě chlupatou. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, podlouhle vejčité až vejčité, 3–10 cm dlouhé a 1–3 cm široké, na bázi klínovité, méně často uťaté či mělce srdčité, po okraji vroubkované, na líci šedozelené, plstnaté, na rubu našedlé až bělavé, plstnaté až vlnaté. Lichopřesleny jsou většinou oddálené, podepřené přisedlými listeny; kalich je 6–12 mm dlouhý, kališní cípy jsou nestejné, zhruba o polovinu kratší než kališní trubka, osinaté; koruna je 15–20 mm dlouhá, bělavě nachová, 2pyská, horní pysk je vzpřímený, celokrajný, dolní svěšený, 3laločný, prostřední lalok je větší než laloky postranní. Plody jsou tvrdky.
Poznámka: Patří do skupiny druhů z okruhu Stachys germanica, která se vyznačuje vzpřímeným habitem s výrazným šedým či až bílým oděním, často s oddálenými lichopřesleny a květy přisedlými nebo skoro přisedlými, s korunou růžovou až nachovou. K těmto druhům patří například ještě Stachys alpina nebo Stachys byzantina.
Stachys cretica
Stachys cretica
Stachys cretica
Fotografováno dne 20. 4. 2017 (Řecko, Kréta, okolí obce Kalidonia).