Čeleď: Phallaceae Corda – hadovkovité

Staheliomyces cinctus

Rozšíření: Neotropický druh, je uváděn z oblasti táhnoucí se od Kostariky přes Kolumbii a Ekvádor až po severovýchodní Brazílii.

Ekologie: Saprotrofní houba rostoucí terestricky na rozkládajícím se rostlinném substrátu ve vlhkých tropických lesích, objevuje se většinou v období dešťů.

Staheliomyces cinctus

Popis: V mládí je plodnice vejcovitá, s okrovkou nachové barvy, později puká a vyroste dutý válcovitý pórovitý třeň, který je 12–16 cm vysoký, protrhaný. Třeň je pod vrcholem sevřený úzkým teřichovým pásem tvořeným zelenohnědou slizovitou výtrusorodou vrstvou. Slizovitá hmota svým pachem přitahuje hmyz (stejně jako další druhy čeledi Phallaceae, např. hadovka smrdutá), který pak roznáší výtrusy.

Poznámka: Rod Staheliomyces je monotypický, zahrnuje jen tento jediný druh.

Staheliomyces cinctus
Staheliomyces cinctus

Fotografováno dne 11. 4. 2019 (Ekvádor, oblast Río Canandé).