Česká jména: hvězdnice plevelovitá (Presl 1819), hvězdnice plevovitá (Opiz 1852), ptačinec plevelovitý (Sloboda 1852), ptačinec velekvětý (Čelakovský 1879), ptačinec velkokvětý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Stellaria holostea
Rozšíření: Evropský druh s přesahem do západní Sibiře a izolovanými výskyty v horách Kavkazu a Altaje. V Evropě chybí ve Skandinávii a na Pyrenejském poloostrově. V ČR roste na celém území od nížin do nižšího podhůří, na Slovensku taktéž.
Ekologie: Ptačinec velkokvětý roste místy hojně při lesních okrajích listnatých lesů, v křovinách, většinou na živinami bohatých půdách. Na vhodných místech vytváří husté porosty. Kvete od dubna do června.
Popis: Vytrvalá svěže zelená bylina. Ostře čtyřhranná lodyha nesoucí květenství je vystoupavá, až 25 cm vysoká, ostatní jsou poléhavé. Vstřícné listy jsou úzce až čárkovitě kopinaté a až 10 cm dlouhé. Na dlouhých květních stopkách jsou v řídkých vidlanech velké květy mající 20 mm v průměru. Bílé korunní lístky jsou až 2krát delší než kalich.
Stellaria holosteaStellaria holostea
Fotografováno dne 6. 5. 2004 (okolí Lokte).