Syn: Auricularia aurantiaca Schumach., Auricularia reflexa Bull., Boletus auriformis Bolton, Helvella acaulis Huds., Stereum hirsutum var. cristulatum Quél., Stereum reflexum (Bull.) Sacc., Thelephora hirsuta Willd., Thelephora reflexa (Bull.) Lam. et DC.
Čeleď: Stereaceae Pilát – pevníkovité
Stereum hirsutum
Rozšíření a ekologie: Vyskytuje se v mírném pásmu severní polokoule. Roste v průběhu celého roku, zvláště v létě a na podzim, velmi hojně v listnatých lesích na mrtvých kmenech listnáčů, vzácněji i jehličnanů.
Popis: Vytváří většinou typické tenké polorozlité plodnice, bokem přirostlé k substrátu, nejčastěji dvouleté (přezimující), s dobře utvářenými, ohrnutými kloboučky (3–10 × 1–4 cm velkými), nezřídka miskovitého až škeblovitého vzhledu. Kloboučky jsou v mládí okrové až živě žlutooranžové, směrem k okraji světlejší, většinou s rezavohnědými pásy, pokryté hustou chlupatou plstí. Ve stáří jsou šedobílé, vybledávající. Okraj kloboučků bývá vlnitě zprohýbán. Často jsou spodní klobouky navzájem srostlé a sbíhají po kmeni. Rouško bývá hladké, u mladých, právě rostoucích plodnic živě oranžové, na ostrém okraji žlutě zbarvené, ve stáří hnědooranžové až šedohnědé. Dužnina je bílá, kožovitá, tuhá až dřevnatá. Výtrusný prach bělavý, výtrusy hladké, válcovité, bezbarvé, amyloidní, velikosti 5–8 × 2,5–3,5 µm. Typická jsou střechovitě utvářená seskupení nezřídka i o několika desítkách plodnic.
Stereum hirsutum
Stereum hirsutum
Záměny: Zaměnit jej lze za podobný rovněž nejedlý pevník krvavějící (Stereum sanguinolentum) rostoucí na jehličnanech.Ten má plodnice s šedavým rouškem, po poranění se barví krvavě červeně. Podobné zbarvení a kresbu mohou mít někdy mladé plodnice outkovky pestré (Trametes versicolor) a outkovky pásované (Trametes ochracea), ty jsou ale ve srovnání s velmi tenkým pevníkem robustnější a mají rouško jemně pórovité.
Poznámka: Je nejedlý. Je to nebezpečný škůdce skladovaného dřeva listnatých stromů, zvláště dubů a buků. Způsobuje bílou hnilobu dřeva, rozklad dřeva pevníkem chlupatým postupuje rychle. Často přechází od saprofytického způsobu života k parazitismu v pařezinách – napadne pařez a z něj postupně prorůstá do živých nově vyrůstajících výmladků.
Stereum hirsutum
Fotografováno ve dnech 1. a 16. 12. 2007 a v říjnu až listopadu 2009 (Roztoky u Prahy).