Syn.: Merulius sanguinolentus (Alb. et Schwein.) Spreng., Mesenterica sanguinolenta Alb. et Schwein., Stereum balsameum Peck, Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwein.
Čeleď: Stereaceae Pilát – pevníkovité
Stereum sanguinolentum

Stereum sanguinolentum

Rozšíření a ekologie: Pevník krvavějící patří mezi naše velmi hojné houby. Roste po celý rok na jehličnanech na mrtvém i živém dřevě, zvláště ve smrkových monokulturách a přirozených borových porostech, na nevápenatých a kyselejších půdách od nížin po pahorkatiny. Najdeme jej i v horách v kosodřevině.
Popis: Vytváří rozlité až polorozlité plodnice, zpočátku okrouhlé, časem srůstající s plodnicemi v blízkém okolí za vzniku i značně rozlehlých povlaků, především na spodu ležících kmenů. Pokud se utvoří kloboučky, jsou drobné, široké jeden až pět centimetrů, polokruhovité, střechovitě nad sebou uspořádané. Na povrchu jsou vláknitě chlupaté, ve stáří olysalé, šedavé, případně pleťové s bílým, vlnovitě zprohýbaným ostrým okrajem. Rouško je víceméně hladké, poněkud hrbolkaté, zbarvené pleťově, světle hnědě až šedavě. Za vlhka pomačkáním či poškrábáním nejprve krvavě zčervená, časem zhnědne. Dužina je kožovitá a houževnatá.
Stereum sanguinolentum
Záměna: Je možné jej zaměnit za podobně zbarvený pevník korkovitý (Stereum rugosum), který se nachází na listnatých stromech nebo za pevník dubový (Stereum gausapatum) rostoucí pouze na dubech.
Poznámka: Je nejedlý. Patří k nejvýznamnějším dřevokazným houbám, způsobuje bílou, vláknitou hnilobu dřeva. Největší škody působí jako ranový parazit. Vstupní branou infekce bývají poranění při těžbě dřeva, poškození jehličnanů zvěří ohryzem a vrcholkové zlomy. Působí také citelné škody na vytěženém dřevě.
Stereum sanguinolentum
Fotografováno dne 1. 1. 2008 a 15. 11. 2009 (okolí Roztok u Prahy).