Česká jména: lužaně ocúnovitá (Sloboda 1852), šafránovec (Nauman 1946), lužanka ocúnokvětá (Dostál 1989)
Slovenská jména: šternbergia jesienkovitá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. – amarylkovité
Sternbergia colchiciflora
Rozšíření: Jihovýchodní Evropa, Itálie, Ukrajina, jižní část evropského Ruska až po Kavkaz, severní hranice areálu prochází severním Maďarskem a jižním Slovenskem.
Ekologie: Roste na vápencových stráních a skalních stepích, na výhřevných a vysychavých půdách, na jižním Slovensku se vyskytuje na jediné lokalitě, zde konkrétně ve světlém dubovém lese.
Popis: Vytrvalá bylina s vejčitou cibulkou, asi 10 cm vysoká, stvol je velice krátký, na jaře se prodlužující, z trubkovitého toulce vyraší koncem léta trubka s živě žlutým, nálevkovitým okvětím se 6 obkopinatými okvětními lístky, tyčinek je 6, blizna má 3 odstálé laloky. Široce čárkovité listy (10 × 0,4 cm) se společně s kulovitými tobolkami na stvolu objevují až na jaře. Za nepříznivých podmínek (příliš suchý konec léta) se květy nerozvíjejí vůbec, k opýlení dochází již v uzavřeném poupěti (tento stav byl na jižním Slovensku pozorován například i v roce 2004). V rámci areálu se rozlišuje několik variet.
Ohrožení a ochrana: Lužanka ocúnokvětá je velice vzácným reliktním druhem, na Slovensku patří ke kriticky ohroženým druhům (CR), je zde chráněna i podle zákona. Uvedena také v Červené knize Ruska, zákonem chráněna v Srbsku. Pro svou zranitelnost byla zařazena i mezi druhy chráněné mezinárodní úmluvou CITES.
Sternbergia colchicifloraSternbergia colchiciflora
Sternbergia colchiciflora
Fotografováno dne 18. 9. 2004 (Ladislav Kovář: rostliny pocházející z kultury) a v září 2007 (Pavol Eliáš – biotop: Slovensko, Belianské kopce).