Syn.: Stipa sabulosa (Pacz.) Sljuss.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité

Stipa borystenica

Rozšíření: Dosti nesouvislý areál ve střední a jihovýchodní Evropě: několik lokalit na polsko-německém pomezí u dolní Odry (odtud je udáván poddruh S. b. subsp. germanica), panonská oblast střední Evropy, Balkán. Souvisleji se vyskytuje na Ukrajině, v jižním Rusku a Kazachstánu. U nás roste jen mezi Hodonínem, Bzencem a Moravským Pískem, také u soutoku Moravy a Dyje. Na Slovensku se vyskytuje nesouvisle v Záhorské a Podunajské nížině.

Ekologie: Roste výhradně na písčinách, na místech suchých a světlých, pouze v nížinách. Jedná se o pozoruhodný postglaciální relikt.

Popis: Vytrvalá trsnatá tráva, 30–80 cm vysoká, pochvy horních stébelných listů jsou drsné, špička listů se štětičkou chlupů. Nejdelší řada chlupů na pluše dosahuje k osině, osina je ve zralosti nápadně dlouze chlupatá, až 20 cm dlouhá. Plodem je okoralá obilka s tělem (17–)18–21 mm dlouhým, na bázi s rovnou nebo jen slabě zahnutou špičkou, na těle se 7 řadami chloupků, z nichž hřbetní řada je nejvýše o málo delší než řady sousední, zatímco břišní dosahují často až k osině; plucha je protažena v osinu 20–30 cm dlouhou, s péřitou částí.

Ohrožení a ochrana: Kavyl písečný patří k ustupujícím druhů, pro svou značnou vzácnost je u nás zařazen ke kriticky ohroženým druhů (C1b), zákon jej chrání ve stejné kategorii (§1). Na Slovensku je hodnocen jako ohrožený druh (EN), i zde chráněný zákonem, ochrana je mu přiznána i v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.

Stipa borystenicaStipa borystenica
Stipa borystenica

Fotografováno dne 28. 5. 2005 (Česko, Morava, Bzenec, Váté písky).