Syn.: Stipa sabulosa (Pacz.) Sljuss.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Stipa borystenica
Rozšíření: Dosti nesouvislý areál ve střední a jihovýchodní Evropě: několik lokalit na polsko-německém pomezí u dolní Odry (odtud je udáván poddruh S. b. subsp. germanica), panonská oblast střední Evropy, Balkán. Souvisleji se vyskytuje na Ukrajině, v jižním Rusku a Kazachstánu. U nás roste jen mezi Hodonínem, Bzencem a Moravským Pískem, také u soutoku Moravy a Dyje. Na Slovensku se vyskytuje nesouvisle v Záhorské a Podunajské nížině.
Ekologie: Roste výhradně na písčinách, na místech suchých a světlých, pouze v nížinách. Jedná se o pozoruhodný postglaciální relikt.
Popis: Vytrvalá trsnatá tráva, 30–80 cm vysoká, pochvy horních stébelných listů jsou drsné, špička listů se štětičkou chlupů. Nejdelší řada chlupů na pluše dosahuje k osině, osina je ve zralosti nápadně dlouze chlupatá, až 20 cm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Kavyl písečný patří k ustupujícím druhů, pro svou značnou vzácnost je u nás zařazen ke kriticky ohroženým druhů (C1b), zákon jej chrání ve stejné kategorii (§1). Na Slovensku je hodnocen jako ohrožený druh (EN), i zde chráněný zákonem, ochrana je mu přiznána i v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.
Stipa borystenicaStipa borystenica
Stipa borystenica
Fotografováno dne 28. 5. 2005 (Bzenec, Váté písky).