Syn.: Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv., Agrostis calamagrostis L., Calamagrostis argentea DC., Lasiagrostis calamagrostis (L.) Link, Streptachne calamagrostis (L.) Dumort.
České mená: osinatec třtinový (Dostál 1989, Kubát 2002), kavyl třtinový (Danihelka et al. 2012)
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Stipa calamagrostis
Rozšírenie: Vyskytuje sa od Maroka na východ po Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Chýba na ostrovoch v Stredozemnom mori, v Portugalsku. Na Balkáne chýbajú údaje o výskyte z Čiernej Hory, Macedónska, Bosny a Hercegoviny, to môže byť spôsobené aj prehliadaním druhu, keďže vhodných biotopov pre jeho výskyt je tu mnoho a v okolitých krajinách je bežný. Na sever zasahuje po Srbsko, Rakúsko, južné Nemecko a Francúzsko. Sekundárny výskyt bol zaznamenaný vo Švedsku a v Českej republike na lokalite Vrbátky u Olomouce.
Ekológia: Druh výslnných skalnatých svahov a sutín na bázických horninách. Kvitne v júni až septembri. Menotvorný druh pre syntaxonomický zväz Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952.
Stipa calamagrostis
Opis: Trváca, husto trsnatá tráva s bohato vetveným podzemkom. Steblá su priame, 60–120 cm vysoké, na báze husto kryté strechovitými šupinovitými pošvami. Pošvy listov lysé, niekedy na okraji brvité, uškaté, jazýček zakrpatený, čepele 2–4 mm široké, dlho tenko zašpicatené. Metlina je až do 40 cm dlhá, rozložitá, vreteno poprehybované, vetvičky až 10 cm dlhé, tenké, krivolaké. Stopky kláskov 5–15 mm dlhé, klásky lesklé, slamovo žlté, jednokveté, 6–(8–9) mm dlhé. Plevy rovnaké, kopijovité, hrotité až ostinaté, lysé alebo krátko chlpaté, blanité, dolné 9 mm, horné okolo 7 mm dlhé. Plevice 3–4(–5) mm dlhé, na chrbtovej strane dlho bielo chlpaté, osť 10 mm dlhá, von zahnutá, drsná. Peľnice 3,5–4 mm dlhé, svetlo žlté. Plodom su okôrnatené obilky.
Stipa calamagrostis
Stipa calamagrostis
Stipa calamagrostis
Foto: 2. 7. 2011 (Albánsko, Dretovë, kaňon rieky Gashit).