Syn.: Stipa joannis Čelak.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Stipa pennata
Rozšíření: Areál druhu se rozkládá ve střední, jihovýchodní a východní Evropě (na severu zasahuje izolovaně až do jižního Švédska, na západě po východní Francii), na jižní Sibiři a ve Střední Asii. U nás se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech.
Ekologie: Roste na suchých výslunných stráních a ve stepích, v pásmu od nížin do pahorkatin.
Popis: Hustě trsnatá rostlina, 30–70 cm vysoká, stébla přímá, pochvy horních stébelných listů hladké, pochvy i čepele listů lysé, ojediněle na líci řídce chlupaté, čepele za sucha svinuté, za vlhka ploché, až 2,5 mm široké. Lata z jednokvětých klásků, klásky na bázi se dvěma plevami, plevy úzce kopinaté i s osinou 3–5 cm, kvete od května do června. Plodem je přitloustlá obilka se zřetelně zakřivenou stopkou, nejdelší řada chlupů končí alespoň 4 mm pod bází osiny, pérnatá osina pluchy je až 35 cm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Kavyl Ivanův (respektive jeho nominátní varieta) patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§3). Na Slovensku je z hlediska ohrožení hodnocen jako druh potenciálně ohrožený (NT), ohrožený je i v Polsku, u našich severních sousedů je ještě navíc také chráněn zákonem (VU/§). Je uveden i v Červené knize Ruska.
Poznámka: Změny vlhkosti způsobují, že dlouhá osina pomáhá zavrtávat obilku do půdy. Na východoevropských stepích jsou dokonce doložena zranění pasoucích se ovcí, kterým ostré obilky kavylů takto pronikly do kůže.
Stipa pennataStipa pennata
Stipa pennata
Stipa pennata
Fotografoval Zdeněk Podešva dne 1. 6. 2002 (Kroměřížsko, NPP Křéby).