Syn.: Stipa grafiana Steven, Stipa pennata var. grafiana (Steven) Linden, Stipa pennata subsp. grafiana (Steven) Kneuck., Stipa mediterranea (Trin. et Rupr.) Asch. et Graebn., Stipa pennata subsp. mediterranea (K. Koch) Asch. et Graebn., Stipa pennata subsp. pulcherrima (K. Koch) Á. Löve et D. Löve, Stipa pennata var. pulcherrima (K. Koch) Asch. et Graebn.
Česká jména: kavyl sličný (Kubát 2002)
Slovenská jména: kavyľ pôvabný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Stipa pulcherrima

Rozšíření: Roste v jihozápadní, střední, jihovýchodní a východní Evropě, kolem Kavkazu, ve střední a západní Asii a na západní Sibiři. Uváděn je také z Maroka. U nás se vyskytuje roztroušeně od nížin do pahorkatin.

Ekologie: Roste na suchých kamenitých stráních, na skalních stepích, na travnatých stepních svazích, na výslunných stanovištích s vazbou na bazické podloží. Kvete od května do června.

Stipa pulcherrima

Popis: Vytrvalá hustě trsnatá statná tráva, až 1 m vysoká. Stébla jsou pod květenstvím lysá nebo slabě chlupatá, pochvy stébelných listů jsou hladké, jen na okraji brvité. Čárkovité listy jsou až 1 m dlouhé, za vlhka ploché, asi 3 mm široké, za sucha podélně složené, s 10–11 žebry, z nichž vnitřní jsou na stranách obvykle krátce, ale nápadně chlupaté, na lícní straně mohou být přítomny kratičké chlupy, delší chlupy chybí. Klásky jsou jednokvěté, dlouze stopkaté. Plodem je okoralá obilka s tělem (18–)20–24(–27) mm dlouhým, se 7 řadami chloupků, z nichž hřbetní řada je nejvýše o málo delší než řady sousední, zatímco břišní dosahují až k osině; plucha je protažena v osinu 20–30 cm dlouhou, s péřitou částí.

Záměny: Nejpravděpodobnější je záměna s kavylem Ivanovým (Stipa pennata), se kterým roste často společně. Kavyl Ivanův působí oproti kavylu sličnému ne tak mohutným dojmem, má o něco užší listy, které mají na konci štětičku chlupů (ta se však později často odlamuje!) a především má zřetelně kratší obilky, navíc trochu jinak porostlé řadami chlupů. Skupina chlupatých kavylů se liší hustě chlupatými pochvami a lícemi listů, kavyl tenkolistý (S. tirsa) má nápadně úzké listy, navíc protažené do osinkaté špičky. Kavyl písečný (S. borysthenica) roste na odlišných stanovištích, kavyl skalní (S. eriocaulis) má zcela lysé listy, o něco kratší obilky a hustě chlupatá stébla.

Ohrožení a ochrana: V ČR je kavyl sličný hodnocen jako druh ohrožený (C3), na Slovensku potenciálně ohrožený (NT). Zákonem chráněný druh Česka, Slovenska, Maďarska, Srbska a Ruska.

Stipa pulcherrima
Stipa pulcherrima
Stipa pulcherrimaStipa pulcherrima
Stipa pulcherrima

Fotografováno dne 16. 6. 2013 (Česko, Čechy, PR Sluneční stráň).