Syn.: Lasiagrostis tenacissima (L.) Trin. et Rupr., Macrochloa tenacissima (L.) Kunth, Stipa gabesensis Moraldo, Raffaelli et Ricceri, Stipa kelibiae Moraldo, Raffaelli et Ricceri, Stipa kralifii Moraldo, Raffaelli et Ricceri, Stipa tortilis Buch, nom. illeg.
Česká jména: kavil nejtužší (Presl 1846), kavyl nejhouževnatější, kavyl nejtužší, kavyl halfový; halfa, esparto (Mareček 2001)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Stipa tenacissima
Rozšíření: Západomediteránní druh, areál se rozkládá ve Španělsku (včetně Baleár), v Portugalsku a v severní Africe v Maroku, Alžírsku, Tunisku a Libyi.
Ekologie: Roste nejčastěji na druhotně odlesněných, velmi suchých stanovištích po mediteránních lesích, obvykle na vápenci. Lokality vystupují do nadmořské výšky 1500 m.
Popis: Vytrvalá statná trsnatá tráva, stébla jsou 60–150(–200) cm vysoká. Listy jsou svinuté, 0,8–1,8 mm v průměru, na vnější straně hladké, na vnitřní straně hustě kratičce pýřité; jazýček je jen 0,2–1 mm dlouhý, brvitý; z listových pochev na nekvetoucích výhonech z pochev vyčnívají 2 hroty 2,5–3 cm dlouhé, vlnaté, zakončené niťovitou špičkou. Květenství je hustá bohatá lata 25–35(–40) cm dlouhá; klásky jsou jednokvěté; plevy jsou 2–3 cm dlouhé; pluchy jsou blanité, 0,9–1,2 cm dlouhé, chlupaté, na vrcholu dvouklané, s osinou 4–6 cm dlouhou, její dolní část pod kolénkovitým zahnutím nese 1–4 mm dlouhé chlupy, horní část nad zahnutím je kratičce přitiskle chlupatá. Obilka je okoralá, 5,5–8 mm dlouhá.
Využití: Rostlina je někdy označována jako tráva halfa nebo esparto. Její listy jsou velmi pevné a používají se na výrobu košíků, tašek a jiného „slaměného“ zboží, též na slámky do viržinek; lze z nich vyrábět rovněž papír.
Stipa tenacissima
Stipa tenacissima
Stipa tenacissima
Stipa tenacissima
Stipa tenacissima
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 19. a 22. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).