Syn.: Stipa cerariorum Pančić, Stipa longifolia Borbás, Stipa stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Stipa tirsa
Rozšírenie: Areál druhu sa rozprestiera od juhozápadnej a strednej Európy cez Turecko, Kaukaz a južnú Sibír po západnú Áziu.
V ČR sa vyskytuje v okolí Prahy, v dolnom Povltaví, Českom stredohorí a na južnej Morave od Mohelna po Uherský Brod, na severe zasahuje po Brno, Pavlovské vrchy a Bílé Karpaty.
Na Slovensku rastie veľmi roztratene iba na južnom Slovensku – na Záhorskej a Podunajskej nížine, v Bielych a Malých Karpatoch a na Burde, ďalej aj v okolí Zlatých Moraviec, Hronského Beňadiku, Krupiny, Šiah a Fiľakova.
Ekológia: Rastie v nížinách a pahorkatinách na suchých kamenistých a výslnných stráňach, lesostepiach a okrajoch lesa. Obdobie kvitnutia máj až jún.
Opis: Trváca husto trsnatá tráva, výška 50–80 cm. Steblá priame alebo vystúpavé, po odkvitnutí skoro zanikajúce, holé. Listy tenké, iba 0,5 mm v priemere, až 100 cm dlhé, na vrchole ostito končisté, drsné, pritlačene štetinato chlpaté, jazýček blanitý, listové pošvy hladké. Súkvetím je riedka a úzka metlina kláskov, klásky jednokveté, kopijovité, 40–60 mm dlhé, rozpadavé, plevy rovnaké, kopijovité, plevica elipsovitá, 18–20 mm dlhá, s 35–50 cm dlhou perovito chlpatou osťou. Zrná okôrené, úzko kopijovité, 16–20 mm dlhé, so 7 radmi chlpov.
Zámeny: Ostatné druhy našich kavyľov nemajú listy ostito končisté.
Ohrozenie a ochrana: V ČR i na Slovensku je chránený (§2), v ČR patrí medzi silne ohrozené druhy (C2b), na Slovensku medzi potencionálne ohrozené (NT).
Stipa tirsaStipa tirsa
Stipa tirsaStipa tirsa
Stipa tirsa
Foto: máj 2006 a 2007 (Slovensko, Hronský Beňadik a Domica).