Strakovská lípa
Strakovská lípa

Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae) a Fraxinus excelsior, jasan ztepilý (Oleaceae):

Nevelká obec Strakov (okres Svitavy) je zajímavá zvláštním úředním kotrmelcem, který se udál při označování zdejšího památného stromu. Je to tedy obec dvou památných stromů, z nichž jeden je památný výhradně pro státní úředníky, druhý mají zas v obzvláštní úctě místní občané.

Obec Strakov se nachází nedaleko Litomyšle a byla založena ve 13. století jako majetek litomyšlského biskupa. Od roku 1547 připadla ves litomyšlskému zámeckému panství.
Na návsi u barokní kaple Panny Marie (z roku 1734) stojí státem chráněná památná lípa, její stáří je zhruba 150 let – strom je to pěkný, ale řekněme si upřímně, že ne zrovna příliš zajímavý. Za památný byl vyhlášen dne 8. 10. 2008. Jen kousek za ním roste u cesty druhý strom, který je pozoruhodný daleko více. Státem sice chráněn není, značně je však oceňován zdejšími lidmi. Jeho stáří se údajně odhaduje na 600 let, takže je živým pamětníkem dějin Strakova. Z původní staré lípy zůstalo do dnešních dnů zachováno jen torzo, z jehož středu vyrostl statný jasan. Na jeho kmeni je připevněn obraz sv. Josefa s Ježíškem, opodál tohoto pozoruhodného soustromí se nachází ještě socha Nejsvětější Trojice z roku 1894. Oba stromy tvoří dnes krásnou symbolickou dvojici – lipový list má Strakov dokonce ve svém obecním znaku.

Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa
Strakovská lípa

Fotografováno dne 13. 10. 2018.