Česká jména: řezan aloesovitý (Presl 1846), vojíč obecný (Sloboda 1852), řezan aloesovitý (Čelakovský 1887), řezan pilolistý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Hydrocharitaceae Juss. – voďankovité
Stratiotes aloides

Stratiotes aloides

Rozšíření: Střední a severní Evropa s centrem výskytu na rozhraní Evropy a Asie. U nás původní na jižní Moravě. Vyskytuje se i v Čechách, zde je jeho výskyt druhotný, rozšiřován převážně vodním ptactvem.
Ekologie: Přirozenými lokalitami výskytu jsou převážně tůně, mrtvá ramena řek a močály. Nížiny, pahorkatiny, výjimečně ve vyšších polohách. Pěstován také v kulturách.
Popis: Vodní rostliny, nejdříve kořenující, v době květu volně plovoucí pod hladinou s listovou růžicí částečně nad vodou. Růžici tvoří tuhé listy s pilovitým a ostře zubatým okrajem. Na první pohled vypadá jako vodní aloe, kaktus. Zřídka kvete (červen – srpen), květ má barvu bílou.
Ohrožení a ochrana: Patří ke kriticky ohroženým druhům naší flóry (C1t), v kategorii silně ohrožených druhů je chráněn zákonem (§2). Na Slovensku potenciálně ohrožený druh, i zde je chráněn zákonem (NT/§). Zákonem chráněný druh i v Německu.
Stratiotes aloidesStratiotes aloides
Stratiotes aloides
Fotografováno ve dnech 12. 7. 2003 (květ, Dolní Kamenárka, Štramberk – Zdeněk Podešva) a 5. 9. 2004 (Krušné hory, osada Hradecká – Petr Krása).