Zobrazit místo Středoandská provincie na větší mapě

Provincii, která je součástí Andské oblasti Neotropis, na severu vymezuje tzv. sníženina Huancabamba a zahrnuje většinu andského území v Peru, dále se rozkládá na náhorních plošinách v Bolívii a odtud mírně přesahuje na jih až do severozápadní Argentiny a nepatrně i do pohraničních oblastí Chile.

Středoandská provincie

Geologickým podkladem jsou vyvřelé horniny Andské soustavy, vzniklé asi před 60 miliony let v důsledku vrásnění, vyvolaného nárazem pacifické litosférické desky pod jihoamerickou. Peruánské pobřeží je ovlivněno studeným Humboldtovým proudem, který způsobuje jeho ariditu. Mezi dvěma souběžnými hřbety leží ve vysoké nadmořské výšce náhorní plošina Altiplano, kde dochází k extrémnímu kolísáním teploty v denním cyklu, zatímco rozdíly v průběhu roku jsou malé. Je zde dlouhá zcela suchá sezóna, veškeré roční srážky spadnou v období asi 3 měsíců. Území je navíc ovlivňováno nepravidelnými změnami proudění tzv. jižní oscilace, známá jako El Niño, které vyvolávají záplavy.

Středoandská provincie

Typickou vegetací v severní části Středoandské provincie je tzv. jalca, kterou tvoří trsnaté trávy s keři sapanu Caesalpinia spinosa a komule Buddleja coriacea. V jižní části na ni navazuje suchomilnější formace zvaná puna. Je tvořena trsnatými travami, zejména kostřavami (Festuca) a lipnicemi (Poa) a roztroušenými keři, zejména z rodu Polylepis (Rosaceae) a Buddleja (Scrophulariaceae). Puna může být někde i zasolená, pak jsou v ní hojně laskavcovité (Amaranthaceae). Na návětrných, kondenzací oblačnosti ovlivněných svazích bývá hustší keřová vegetace s druhy rodů Baccharis, Senecio a Mutisia (Asteraceae), v níž se setkáváme i s kaktusy (Cactaceae).

Středoandská provincie

V nejvyšších nadmořských výškách jsou mezi travami i nízké poduškové byliny, např. z rodu Azorella (Apiaceae), dále z hvězdnicovitých (Asteraceae), hvozdíkovitých (Caryophyllaceae), ale i hořečky (Gentianella) a na vlhkých místech i šídlatky (Isoetes). Ve vysokých výškách jsou na místech výstupů podzemních vod i rašeliniště s ostřicemi (Carex), suchopýrky (Trichophorum), plavuňkami (Lycopodiella) a kapradinami rodu Jamesonia.

Středoandská provincie

Flóra se vyznačuje vysokým stupněm endemismu na druhové úrovni, ale chybějí zde evolučně starobylé prvky. Mísí se zde původem neotropické druhy s holantarktickými i holarktickými: tito migranti využili zvláštních přírodních podmínek andského řetězce k migracím z jihu na sever, respektive opačně. K holantarktickým patří např. Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae) nebo zmíněný rod Azorella, k holarktickým např. dřišťály (Berberis).

Středoandská provincie

Dílčí články o provincii:

O floristický průzkum provincie se kromě jiných zasloužili:

Středoandská provincie

Na BOTANY.cz původní květenu této provincie zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Cañon del Colca

Fotografovaly Jindřiška Vančurová a Elena Kukučková.