Tachtadžjan

Středoaustralská, nebo též Eremejská oblast, zabírá centrální části australského kontinentu – od pobřeží Indického oceánu na severozápadě po pobřeží svazového státu Jižní Austrálie. Zahrnuje jedinou stejnojmennou provincii. Je to území budované starými horninami, na mnoha místech je původní podklad překrytý zvětralinami; charakteristickým rysem je i výskyt vypreparovaných tvrdých suků (např. Uluru – Ayers Rock), a také zasolené pánve. Klima je tropické, aridní, s velmi nízkými srážkami.
Vegetačním krytem oblasti je poušť, polopoušť až savana. Vegetaci tvoří nezapojené porosty trav (Poaceae), mezi rozptýlenými dřevinami jsou charakteristické zejména akácie (Acacia), druhy rodu Eremophila (Scrophulariaceae) a místy i přesličníky (Casuarina). Na jihu oblasti jsou nízké křoviny (tzv. mallee), tvořené svéráznou druhovou skladbou druhů rodu Eucalyptus (Myrtaceae). Pouze okrajově je vyvinuta bohatší vegetace typu savana. Zasolené pánve pokrývají slaniska s křovitými lebedami (Atriplex). Flóra postrádá endemické čeledi, je méně vyhraněná než sousední dvě oblasti australského kontinentu, přesto se odtud uvádí asi 100 endemických rodů.

Podpis

Austrálie
Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):