Zobrazit místo Středoaustralská provincie na větší mapě

Středoaustralskou oblast Australis tvoří jediná stejnojmenná provincie. Zabírá dosti rozlehlé území od severozápadu kontinentu po střed jižního pobřeží, na východ po povodí řeky Darling. Geologická historie tohoto území je velmi stará, vystupují zde prekambrické horniny, místy překryté zvětralinami, na jižním okraji jsou i mladší sedimentární vápence, pro bezodtoké pánve je charakteristické zasolení. Klima je tropické, aridní, vyznačuje se zejména velkými rozdíly mezi dnem a nocí, zatímco sezónní kolísání je nevelké. Srážky jsou značně nepravidelné.

Austrálie

Vegetaci tvoří řídká křovinatá savana s dominantními akáciemi (Acacia), které provázejí četné trávy (Poaceae). Jiným vegetačním typem jsou lesíky s přesličníky (Casuarina), které provázejí druhy endemického rodu Eremaea (Myrtaceae). Velmi specifickým vegetačním typem je tzv. mallee, což jsou suché křovinaté porosty s druhy rodu Eucalyptus (Myrtaceae), které mají hlízovitý dřevnatý oddenek. Na zasolených místech převládají bylinné i keřovité druhy z laskavcovitých (Amaranthaceae), zejména z rodu lebeda (Atriplex). Na dunách jsou nízké keříky zejména se zastoupením více druhů myrtovitých (Myrtaceae). V nejsušších oblastech je vegetace tvořena převážně travami, zejména z rodů Triodia, Astrebla, Zygochloa a Eragrostis.

Austrálie

Květena provincie je ovlivněna skutečností, že teprve asi před 15 miliony lety, kdy kontinent dosáhl současnou polohu, se ustanovilo aridní klima. V důsledku toho zde chybějí staré relikty a endemity na úrovni čeledi, ale rodový a druhový endemismus je velmi vysoký. Převažují pantropické prvky, ale i z pantropických čeledí zde došlo, v důsledku specializace na specifické klimatické podmínky, ke vzniku zmíněného endemismu. Nejvýraznější endemismus nalézáme v čeledích Asteraceae, Amaranthaceae, Aizoaceae a Poaceae.

Austrálie

Středoaustralská provincie je na BOTANY.cz zastoupena těmito původními druhy:

Sousedící floristické provincie:

Austrálie

Fotografovali Petr Daubner a Michaela Češková.