Zobrazit místo Středočínská provincie na větší mapě

Západovýchodní osou tohoto rozsáhlého východoasijského území ve vnitrozemí střední Číny je řeka Jang-c‘-ťiang; provincie zabírá na západě jihovýchod Sečuanské kotliny, na jihu východ provincie Jün-nan (Yunnan), provincie Kuej-čou (Guizhou), sever provincie Kuang-si (Guangxi), Chu-nan (Hunan) a Ťiang-si (Jiangxi), na severu přibližně provincie Chu-pej (Hubei) a An-chuej (Anhui), na východě vede až k moři do Šanghaje a provincie Če-ťiang (Zhejiang). Geologie tohoto prostoru zahrnuje jednak masivy starých, předprvohorních a prvohorních hornin, část území na severu a východě pokrývají spraše. Klima je temperátní, teplé a vlhké; vliv monzunů zde není tak intenzivní.

Středočínská provincie

Středočínská provincie

Hlavním vegetačním typem této provincie jsou druhově velmi bohaté smíšené lesy stálezelených i opadavých dřevin: uvádí se, že v jednom porostu mohou být ve stromovém patře zástupci až 65 různých, zcela nepříbuzných čeledí. Tyto lesy patří spolu s tropickými deštnými lesy k druhově nejbohatším typům vegetace na světě. K dominantám patří různé druhy javorů (Acer), habrů (Carpinus), šácholanů (Magnolia), lip (Tilia) a mnoha dalších. Zvláštností jsou lesy s účastí reliktních nahosemenných dřevin, k nimž patří např. jinan (Ginkgo biloba), metasekvoje (Metasequoia glyptostroboides) z čeledi Cupressaceae, tři druhy rodu Pseudotsuga, Pseudolarix amabilis, Torreya grandis a Pseudotaxus chienii.
Flóra je velmi bohatá a zahrnuje zástupce pěti endemických nebo subendemických čeledí, desítek endemických rodů a stovek endemických druhů. Území bylo relativně málo zasaženo klimatickými změnami v průběhu dob ledových, a proto se v něm uchovaly velmi starobylé vývojové prvky. Kromě zmíněného jinanu to jsou zástupci nejprimitivnějších dvouděložných rostlin z čeledí Actinidiaceae, Illiciaceae, Schizandraceae a dalších.

Středočínská provincie

Články o provincii:

Na Botany.cz reprezentují květenu Středočínské provincie:

Sousedící floristické provincie:

Středočínská provincie

Fotografoval Pavel Sekerka.