Zobrazit místo Středoťan-šanská provincie na větší mapě

Těžiště íránsko-turanské Středoťan-šanské provincie leží v Kyrgyzstánu. Zahrnuje kotlinu jezera Issyk-Kul a jižní stranu hřbetů severně od něj, na jihu je omezena hřebenem na hranicích s Čínou a Tádžikistánem a východními svahy Ferganské kotliny.
Středoťan-šanská provincie
Horniny jsou prvohorního původu (krystalické i sedimentární), v glaciálu zde bylo značné zalednění. Údolí je vyplněno jednak glaciálními sedimenty (morény), jednak jsou zde značné vrstvy spraší. Klima je kontinentální; úpatní polohy mají horká léta a chladné zimy, v nadmořských výškách kolem 4000 m začíná permafrost a vegetační sezóna zde trvá jen asi 6 týdnů. Permanentní tlaková výše zde udržuje bezoblačné počasí, což má za následek zvětšování rozdílů mezi dnem a nocí.
Středoťan-šanská provincie
Vegetaci v nejnižších nadmořských výškách tvoří step s kostřavami (Festuca) a kavyly, zejména s druhem Stipa kirghisorum, často ji provázejí i pelyňky (Artemisia). Výše jsou nižší křoviny s dřišťály (Berberis), růžemi (Rosa) a tavolníky (Spiraea). Úzkou zónu tvoří lesy se smrkem Picea schrenkiana a jedlí Abies sibirica subsp. semenowii. Nad horní hranicí lesa jsou louky s kakostem Geranium saxatile, sápou Phlomis thapsoides a porosty s křovitými jalovci (Juniperus semiglobosa) nebo porosty s druhy rodu Ferula (Apiaceae). V nejvyšších polohách je alpinská vegetace v okolí sněžných políček s upolínem Trollius asiaticus, pryskyřníky (Ranunculus), prvosenkami (Primula) a všivci (Pedicularis), místy dominuje šáchorovitá rostlina Kobresia capillifolia.
Středoťan-šanská provincie
Květena provincie není příliš bohatá, je velmi ovlivněná čtvrtohorními změnami klimatu. Byl zde zaznamenán jeden endemický rod a několik desítek endemických druhů. Její základ je v holarktické flóře, je však výrazně obohacena některými íránskými elementy, např. poduškovými druhy rodu Acantholimon (Plumbaginaceae). K typickým turanským elementům patří např. Krascheninnikovia ceratoides.
Středoťan-šanská provincie
Články o provincii:

Na BOTANY.cz původní květenu Středoťan-šanské provincie zastupují:

Středoťan-šanská provincie
Sousedící floristické provincie:

Středoťan-šanská provincie
Fotografoval Milan Hrubý.