Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Striga barthlottii
Rozšíření: Pravděpodobně endemit Maroka, byl popsán teprve v roce 2011. Jeho výskyt byl zatím zaznamenán ve dvou oddělených arelách, z nichž jedna leží v centrální části Vysokého Atlasu východně od Marrákeše, druhá na jižním pobřeží země v okolí Agadiru.
Ekologie: Roste v sukulentovém buši, v xerofilních křovinách. Parazituje zásadně na pryšcích, na druzích Euphorbia officinarum a E. resinifera.
Striga barthlottii
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, nezelená, parazitická, s lodyhou přímou, 11,5–36(–55) cm dlouhou, většinou jednoduchou nebo jen v horní části větvenou. Listy jsou šupinovité, k lodyze přitisklé, vstřícné nebo střídavé, přisedlé, 5–12 mm dlouhé a 1–2 mm široké. Květenství je terminální, květy jsou vstřícné nebo střídavé; listeny zhruba stejně dlouhé nebo o něco delší než kalich, 7–10 mm dlouhé. Kalich je 6–7 mm dlouhý, kališní cípy jsou čárkovité, až 2 mm dlouhé, špičaté; koruna je světle růžová až bělavá, trubka je 8–10 mm dlouhá, v horní části zahnutá, horní pysk je 2laločný, až 3 mm dlouhý, mírně zahnutý, dolní pysk je 3laločný, odstálý, laloky jsou 4–5 mm dlouhé; tyčinky jsou 4, asi 3 mm dlouhé, čnělka je až 6 mm dlouhá. Plodem je vejcovitá tobolka, až 6 mm dlouhá.
Záměny: Od výrazněji rozšířeného druhu Striga gesnerioides se odlišuje už jen svým habitem – druh S. gesnerioides je často poměrně bohatě větvený hned od báze, lodyha S. barthlottii je nevětvená nebo větvená spíše až v horní části lodyhy, jen vzácně je chudě větvená hned při bázi. Navíc laloky obou pysků druhu S. barthlottii jsou víceméně zaokrouhlené, zhruba stejně dlouhé jako široké, u druhu S. gesnerioides jsou delší a užší, což je výrazné především na dolním pysku. Jemný rozdíl je možné postřehnout i v barevnosti koruny, u S. barthlottii je bledě růžová až bělavá, u S. gesnerioides spíše nafialovělá s bílou kresbou.
Poznámka: K rodu Striga je v současnosti započítáváno okolo 40 druhů, přičemž s nejvyšší druhovou diverzitou se setkáme v tropické Africe, jen několik druhů zasahuje i na Arabský poloostrov a dále do Asie. Tento marocký druh byl pojmenován na počest profesora Wilhelma Barthlotta, který upozornil na přítomnost nových druhů na území Maroka.
Striga barthlottii
Striga barthlottii
Fotografoval Mário Duchoň, dne 28. 3. 2012 (Maroko, Cap Ghir).

Literatura:
E. Fischer, W. Lobin et J. Mutke (2011): Striga barthlottii (Orobanchaceae), a new parasitic species from Morocco. In: Willdenowia, 41(1), 51–56.