Syn.: Struthiola eckloniana Gand.
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité
Struthiola eckloniana
Rozšíření: Areál se táhne na jihozápadě Jihoafrické republiky především v provincii Western Cape, nepatrně přesahuje i do provincie Eastern Cape. Převážná většina lokalit leží v pohořích Langerberg a Swartberg a v oblasti Klein Karroo. Do rodu Struthiola se dnes řadí asi 40 velmi podobných jihoafrických druhů vzhledu erikoidních keříků, z nich se asi 25 vyskytuje ve vegetaci fynbos.
Ekologie: Provází především typickou keřovou vegetaci fynbos na horských svazích, které dostávají největší srážkové úhrny v zimě, zatímco v suchém a horkém období letním jsou vystaveny velkému stresu z vysokých teplot a současně nedostatku vláhy; navíc se vyskytuje na pískovcových horninách velmi chudých živinami. Prostředí odpovídá i vzhled keříku s velmi drobnými listy, které představují adaptaci k nedostatku živin i nepříznivému vodnímu režimu. Lokality leží v rozpětí nadmořských výšek 60–1750 m. Květy sladce voní a jsou opylovány nočními motýly.
Struthiola eckloniana
Popis: Prutovitě větvený keřík vysoký 0,3–2 m, s čtyřhrannými, lysými nebo roztroušeně přitiskle chlupatými přímými větvemi. Listy jsou vstřícné, čtyřřadě uspořádané, přitisklé k větvičkám, podlouhlé až úzce kopinaté, asi 1,2 cm dlouhé a 2 mm široké, špičaté. Čtyřčetné květy skládají vrcholové hrozny, vyrůstají jednotlivě z paždí listenů, listence jsou asi 6 mm dlouhé; kalich tvoří úzkou, lysou trubku asi 2,3 cm dlouhou, kališní cípy jsou hvězdovitě rozložené, kopinaté, asi 4 mm dlouhé, bílé, krémové, narůžovělé, řidčeji žluté; korunní lístky jsou přeměněny do 8 žlutých šupinovitých šídlovitých útvarů, uspořádaných jako hvězdička mezi kališními cípy, tyto šupiny jsou často kratší než štětinovité chlupy vyrůstající z jejich báze; tyčinky jsou 4; gyneceum srůstá z 2 plodolistů, semeník je svrchní, jednopouzdrý, s jediným vajíčkem. Plody jsou nažky.
Struthiola eckloniana
Struthiola eckloniana
Struthiola eckloniana
Struthiola eckloniana
Struthiola eckloniana
Fotografováno dne 20. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Swartberg Mountains, průsmyk Prince Albert Pass).