Syn.: Schoberia pannonica Beck, Suaeda maritima subsp. pannonica (Beck) Soó ex P. W. Ball
České mená: solnička panonská (Dostál 1989)
Slovenské mená: soľnička panónska (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité / mrlíkovité
Suaeda pannonica
Rozšírenie: Druh vyskytujúci sa v Panónskej nížine (panónsky endemit), rastie v Rakúsku (okolie Nezideru), v Srbsku (Vojvodina) a v Maďarsku. Areál zasahuje aj do Rumunska a druh je udávaný z Ukrajiny.
V Českej ani Slovenskej republike sa nevyskytuje.
Ekológia: Patrí medzi druhy slanísk obsadzujúce pôdy s najvyšším obsahom solí, extrémne stanovištia obnažovaných brehov a dien slaných jazier a periodicky zaplavovaných zníženín. Za vhodných ekologických podmienok tvorí často na rozsiahlych plochách čisté porasty bez prítomnosti iných druhov. Patrí medzi charakteristické taxóny triedy Thero-Salicornietea v oblasti vnútrozemských slanísk Panónie.
Suaeda pannonica
Opis: Jednoročná rastlina vysoká 5–50 cm. Habitus je veľmi rôznorodý, od poliehavých až po vzpriamené, kríky pripomínajúce rastliny. Byľ je od bázy rozkonárená, dolné konáriky najčastejšie poliehavé, konce vystúpavé, horné odstávajúce, svetlo až sivozelené, nezriedka červenkasto až fialovkasto sfarbené. Listy krátke, 10–20 mm dlhé, tupé, kosákovito prehnuté, listene dlhšie ako kvetné klbká, listence vajcovité, na vrchole zubaté. Kvety po 3 až 5 v pazušných klbkách, okvetné cípy vajcovité, široko blanito obrúbené, na chrbte hrubo kýlnaté, blizny 2–3, nažka nie je v okvetí uzavretá, semená vodorovné, 0,8–1,3 mm v priemere, lesklé, zaoblene hranaté. Kvitne od júla do augusta (septembra).
Ohrozenie a ochrana: Pravdepodobne omylom bol tento druh v ČR zaradený medzi zákonom chránené (§1). Ochrana sa zrejme mala vzťahovať na druh Suaeda prostrata, ktorý je v súčasnosti v ČR považovaný za vyhynutý. Soľnička panónska sa v ČR nevyskytovala.
Poznámka: Rod Suaeda patrí medzi najkomplikovanejšie rody európskej flóry. V rámci rodu bolo opísané veľké množstvo taxónov na druhovej či nižšej úrovni, ktoré sú či nie sú v jednotlivých flórach akceptované.
Suaeda pannonica
Suaeda pannonica
Suaeda pannonica
Suaeda pannonica
Suaeda pannonica
Foto: 18. 9. 2006 a 11. 8. 2009 (Maďarsko, Kiskunság n. p.) a 13. 8. 2009 (Srbsko, Vojvodina).