Syn.: Scabiosa succisa L., Succisa vulgaris J.et C. Presl
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Succisa pratensis
Rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě, ale nezasahuje do nejjižnějších částí, chybí také v severní polovině Skandinávie, dále roste v evropské části Ruska. Byl zavlečen i na východ Severní Ameriky. U nás roste roztroušeně až ojediněle od nížin po hory, místy je hojný. Na Slovensku roste roztroušeně po celém území.
Ekologie: Čertkus vyhledává mírně vlhké až vlhké louky, okraje lesů a křovin, nejčastěji ve společenstvech Molinion, ale i chudší Deschampsion, či vlhké a chudé Nardetum. Patří mezi druhy závislé z velké části na existenci a stylu obhospodařování krajiny. Kvete od července do září.
Popis: Vytrvalá bylina, přímé lodyhy i 50 cm vysoké vyrůstají z přízemní listové růžice a v horní třetině mohou být větvené. Spodní i lodyžní listy jsou řapíkaté, kopinaté, dlouhé do 20 cm, po obvodu vroubkované. Horní lodyžní listy jsou přisedlé a pochvaté. Květy barvy modrofialové jsou v polokulovitých až kulovitých strboulech na dlouhých stopkách.
Využití: V minulosti byl využíván v lidovém léčitelství, čaj z byliny se užíval především proti kašli.
Poznámka: V ČR je čertkus luční jedinou živnou rostlinou housenek motýla hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), který patří k nejohroženějším denním motýlům Evropy.
Succisa pratensisSuccisa pratensis
Succisa pratensis
Fotografováno dne 1. 10. 2006 (Bochovsko).