Zobrazit místo Sumatranská provincie na větší mapě

Sumatranská provincie je součástí Malesijské oblasti Paleotropis a zahrnuje především stejnojmenný ostrov, menší ostrůvky podél jeho pobřeží a také souostroví Nikobary. Jádro území je budováno starým krystalinikem, ale některá pohoří tvoří sedimentární horniny prvohorního až druhohorního stáří; nížiny na severovýchodě jsou tvořeny mladými uloženinami. Významný je rovněž aktivní vulkanismus. Klima je tropické, bez výraznější sezónnosti, s malými výkyvy teplot i srážek.

Sumatranská provincie

Nejtypičtějším rysem vegetace jsou druhově velmi bohaté stálezelené deštné lesy s vysokou účastí dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae); ze Sumatry se jich udává asi 100 druhů, hlavně z rodů Dipterocarpus, Hopea, Shorea a Parashorea, dále s účastí rodů z čeledí Myristicaceae, Moraceae a Malvaceae, s palmami-liánami ratany (Arecaceae). Ve vyšších polohách se uplatňují bukovité, zvláště z rodu Lithocarpus, dále vavřínovité (Lauraceae), myrtovité (Myrtaceae) a čajovníkovité (Theaceae). V mlžné zóně mohou dominovat i pandány, např. Pandanus sumatranus. V nejvyšších polohách nad hranicí lesa jsou křoviny s řadou vřesovcovitých (Ericaceae), kapradinami z čeledi Gleicheniaceae. Na bažinatém pobřeží jsou i rozsáhlé a druhově bohaté porosty mangrove.

Sumatranská provincie

Flóru charakterizuje vysoký stupeň endemismu, uvádí se odtud 17 endemických rodů. Ve skladbě květeny je celá řada jihovýchodoasijských elementů, a to i z primitivnějších skupin, např. z čeledí Magnoliaceae a Annonaceae. K této skupině druhů patří např. parazitické byliny s obřími květy z rodu Rafflesia (Rafflesiaceae) a řada druhů masožravých láčkovek (Nepenthes). Holarktický element, typický pro vyšší nadmořské výšky, zastupují např. duby (Quercus) nebo borovice (Pinus merkusii), z bylin např. hruštička Pyrola sumatrana. Naopak gondwanským prvkem je např. rod Dacrydium (Podocarpaceae).

Sumatranská provincie

Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Sumatranská provincie

Fotografoval Jindřich Houska.