Čeleď: Surianaceae Arn.
Suriana maritima
Rozšíření: Rozsáhlý areál zaujímá pobřeží Indického oceánu od východní Afriky (Keňa, Tanzánie) a Pákistánu až po Indonésii a severní Austrálii, včetně některých ostrovů (Madagaskar, Mauritius, Seychely). Dále roste v jihovýchodní Asii až po jižní Čínu a Tchaj-wan, téměř v celé Oceánii, ale také na pacifickém i atlantickém pobřeží Střední, jakož i severu Jižní Ameriky; rovněž provází četné ostrovy v Karibiku.
Ekologie: Rostlina pobřeží tropických moří – provází okraje písčitých pláží nad přílivovou zónou, někdy roste mezi balvany lemujícími břehy. Dobře snáší zasolení.
Suriana maritima
Popis: Hustý keř nebo stromek vysoký 1–3 m, s chlupatými a žláznatými mladými větvičkami. Listy jsou krátce řapíkaté, nahloučené do svazečků na koncích větví, jsou poněkud dužnaté, úzce obkopinaté, 2,5–3,5 cm dlouhé a asi 0,5 cm široké, na bázi klínovitě zúžené, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené, s nezřetelnou žilnatinou. V úžlabí listů vyrůstají 2–4květé vrcholíky; pětičetné pravidelné květy jsou podepřeny kopinatými listeny; kališní lístky jsou na bázi velmi krátce srostlé, vejčité až kopinaté, 4–9 mm dlouhé; korunu tvoří 5 volných, obvejčitých, 5–10 mm dlouhých, sytě žlutých lístků s krátkým nehtem; tyčinek je 10, vyrůstají ve 2 kruzích; gyneceum tvoří 5 neúplně srostlých plodolistů s gynobazickou čnělkou a kyjovitou až hlavatou bliznou. Plodem je souplodí téměř kulovitých, 3,5 mm velkých peckovic.
Poznámka: Donedávna byl druh řazen do čeledi Simaroubaceae, podle dnešních názorů je třeba jej klasifikovat v nepočetné samostatné čeledi (asi 3–4 rody, kolem 5 druhů), zastoupené ve flóře Austrálie a Střední Ameriky a jedním druhem s pantropickým areálem. Podle současných poznatků čeleď patří do příbuzenstva vítodovitých (Polygalaceae).
Suriana maritima
Suriana maritima

Fotografováno dne 10. 2. 2011 (Seychely, ostrov Cousin).