Starobylé městečko Horažďovice (okres Klatovy) v jihozápadních Čechách se může pochlubit zachovalými zbytky hradeb se třemi bránami, renesančním zámkem a moderním akvacentrem pro rodiny s dětmi. Součástí Horažďovic je také vesnička Svaté Pole, za jejímiž humny se nalézá stejnojmenná přírodní památka, vyhlášená v roce 2007 na výměře 3,5 ha k ochraně velmi bohaté populace rudohlávku kukačky (Anacamptis morio) a dalších vzácných rostlin. Kukaček zde v příznivých letech skutečně vykvétá mnoho tisíc, byť odhad hovořící dokonce o 100 tisících je patrně přehnaný. Fialově zbarvené louky v té době vskutku připomínají botanický ráj a pozoruhodnost místa podtrhuje prastarý pramen zázračné vody vyvěrající nedaleko, na úpatí téhož kopce, na jehož svahu se nachází předmětná památka. Pramen je navíc ozdoben vkusnou kaplí sv. Anny.
Svaté Pole
Hlavní část přírodní památky je tvořena loukami na kyselém, převážně rulovém podloží, na nichž se vytvořila společenstva ovsíkových luk a acidofilních trávníků mělkých půd. K významným druhům, mimo zmiňované kukačky, náleží především bohatý výskyt jinak vzácného ovsíčku obecného (Aira caryophyllea) nebo fytogeograficky zajímavá šalvěj luční (Salvia pratensis), dokonce s bělokvětými jedinci. Při okraji boru je dále vzácně nalézána pomněnka různobarvá (Myosotis discolor), naopak celkem běžná je v těchto místech tolice nejmenší (Medicago minima). Ze vstavačové louky je uváděna vratička měsíční (Botrychium lunaria).
Svaté Pole
Svaté Pole
Z běžných druhů zde rostou například len počistivý (Linum catharticum), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), ostřice jarní (Carex caryophyllea), krvavec menší (Sanguisorba minor), pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), třeslice prostřední (Briza media), kopretina (Leucanthemum vulgare agg.), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), vítod chocholatý (Polygala comosa), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), kokrhel menší (Rhinanthus minor), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), rožec lepkavý (Cerastium glutinosum), rožec obecný (C. holosteoides subsp. triviale), zvonek rozkladitý (Campanula patula), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum).
Svaté Pole
V jižní, vrcholové části se nalézá vápencová vložka, což předurčuje místo bývalého lůmku k výskytu vápnomilného kruštíku tmavočerveného (Epipactis atrorubens). Z dalších druhů náročnějších na živiny v okolí roste rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), jetel horský (Trifolium montanum) nebo lilie zlatohlavá (Lilium martagon).
Svaté Pole
Louky jsou v době květu vstavačů hojně navštěvovány, pokud však bude zachována správná péče o přírodní památku, především vhodné sečení ve správné době, nepředstavují ukáznění návštěvníci závažnější problém. Za zmínku stojí také výskyt zplanělé mydlice bazalkovité (Saponaria ocymoides) na okraji silnice při vjezdu do vesnice, jež jinak nudný okraj kulturního boru příjemně oživuje.
Svaté Pole
Fotografováno dne 27. 5. 2017.