Svatojánská lípa v Dobřichovicích

Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromu: 28 m (v roce 2003)
  • Obvod kmene: 478 cm (v roce 2006)
  • Šířka koruny: asi 20 m
  • Odhadované stáří: zhruba 290 let (v roce 2019), vysazena v roce 1729

Tato lípa roste poblíž zámku v Dobřichovicích (okres Praha-západ), na Křižovnickém náměstí. Byla vysazena společně ještě s dalšími třemi lipami v roce 1729, tedy v roce svatořečení svatého Jana Nepomuckého, v její těsné blízkosti byla tehdy vztyčena světcova socha. Památným stromem byla tato lípa prohlášena dne 25. 1. 1983.

Nejspíš nikdy nikdo nespočítá, kolik stromů bylo u nás vysazeno díky uctívání kultu nejrůznějších svatých. Bývalo totiž zvykem, že v blízkosti jejich soch byly vysazovány také stromy, které prosebníkům i pocestným přinášely při letních vedrech příjemný stín a odpočinek. Nebyli to jen svatí všeobecně dobře známí, tedy typu svatého Václava, svatého Víta, svatého Františka či vzpomínaného Jana Nepomuckého, své stromy mívali také svatí daleko méně známí, třeba i svatý Donát anebo svatý Isidor. Inu, je opravdu možné si povšimnout, že dodnes jsou vzácné relikty barokní krajiny posety nejen sakrálními stavbami a sochami světců, ale také věkovitými stromy. Pravda, sochy Jana Nepomuckého stávají nezřídka na mostech, kde stromy z pochopitelných důvodů sázet nelze, ale na tomto dobřichovickém příkladu vidíme, že jeho sochy stávaly rovněž na březích u dávných brodů, kde už je doprovodit dřevinami možné bylo. Známe ale i sochy svatého Jana Nepomuckého od vody hodně vzdálené, například ve středočeském Smečně nebo v brněnské Bystrci. I ty ale mají své stromy.

Svatojánská lípa v Dobřichovicích
Svatojánská lípa v Dobřichovicích
Svatojánská lípa v Dobřichovicích
Svatojánská lípa v Dobřichovicích
Svatojánská lípa v Dobřichovicích
Svatojánská lípa v Dobřichovicích

Fotografováno dne 23. 7. 2019.