Karel Svolinský se narodil dne 14. ledna 1896 na Svatém Kopečku u Olomouce, zemřel 16. září 1986 v Praze. Významný český malíř, grafik a ilustrátor, společně s Otto Ušákem se řadí k autorům zlatého fondu české botanické ilustrace.

Karel Svolinský

Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesorů Štěpána Zalešáka, Bohumila Kafky a Františka Kysely, od roku 1945 působil na této umělecké škole sám jako pedagog. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
Motivy pro svou tvorbu hledal především ve folkloru a přírodě. Kromě kresby se věnoval také volné a užité grafice, je znám jako autor mnoha československých známek i některých bankovek. Byl také scénografem a knižním ilustrátorem (např. Shakespeareův Sen noci svatojánské, Chaucerovy Canterburské povídky, Demlovi Moji přátelé, Plickův Český rok, Vančurovy Obrazy z dějin národa českého, Pohádky Boženy Němcové a mnohé jiné). Jeho zřejmě nejznámějším a zároveň nejkontroverznějším dílem je výzdoba orloje v Olomouci. Z našeho hlediska botanického je nutno tvorbu Karla Svolinského ocenit výrazně pozitivně, jeho ilustrace knih o rostlinách patří k nejlepším dílům svého druhu, uznání došly i v zahraničí.
Už ve třicátých letech 20. století spolupracoval s F. A. Novákem na třech svazcích knihy Rostliny z edice Naše příroda v obrazech (Praha, Vesmír 1936–40, vyšlo v několika vydáních). Později jeho ilustrace použil také Jaroslav Petrbok ve své knize pro děti Rostliny (Praha, SNDK 1960).
Na Slovensku ilustroval společně s K. Hískem i Malý atlas liečivých rastlín Ľudmily Thurzové (Martin 1963), pro londýnské nakladatelství Spring Books vytvořil v roce 1963 ilustrace ke knize J. G. Bartona Wild flowers, pro pařížské nakladatelství Gründ opatřil v roce 1971 ilustracemi knihu Václava Jiráska Plantes; Atlas illustré.
V roce 2006 byla ještě vydána ve spolupráci s Nadací Karla Svolinského a Vlasty Kubátové ke 110. výročí narození a 20. výročí úmrtí Karla Svolinského kniha Rostliny a jejich půvab v ilustracích Karla Svolinského.
Karel Svolinský
Fotografie Karla Svolinského pochází z katalogu Botanical Art and Illustration (Pittsburgh 1969).